janbu fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny sender ballen til Statnett. Foto: Eviny

Vil skape plass til nytt forbruk som står i kø, men da må Statnett levere.

– BKK er klar for å investere ti milliarder kroner på ti år, like mye som verdien av selskapet som er bygget opp gjennom 100 år. Men målet om doblet kapasitet forutsetter at Statnett får på plass sin nye nettforbindelse fra Samnanger til Kollsnes i tide, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny i en pressemelding.

Her kommer det fram at de neste ti årene skal Eviny-konsernet doble investeringene i strømnett og øke investeringene i ny fornybar energi.

– Det handler om å løse samfunnsoppdraget vårt der vi skal bidra til å sikre omstilling av industri og arbeidsplasser, og nå forpliktende klimamål, sier konsernsjef i Eviny.

Etterlyser taktskifte

Kraftnettet i Vestland fylke er så godt som fullt. De regionale nettselskapene og Statnett opplever en etterspørsel som tilsvarer over en dobling av effekten levert i dag.

– Vi trenger et taktskifte, etter at investeringene i fornybar energi har falt med nesten 40 prosent siden 2018. Mer kraft og økt nettkapasitet er helt avgjørende for å sikre sysselsetting i lokalsamfunn på hele Vestlandet og for at Vestlandet som Norges fremste eksportregion skal fortsette å være eksportmotoren for Norge, sier Fresvik.

Vindkraft på land

I januar kjøpte Eviny vindkraftverkene Guleslettene og Tellenes, og økte dermed sin årlige produksjon av fornybar energi med nesten 17 prosent til 9 TWh. Det neste tiåret er målet å realisere 2,5 TWh ny fornybar energi fra vann, landvind og havvind.

– Når det gjelder lønnsom utbygging av energi det neste tiåret, ser vi størst potensial i vindkraft på land – både videreutvikling av de vindkraftverkene vi har, og utvikling av nye i samarbeid med industrielle partnere. Vestnorsk industri og husholdninger vil trenge mer energi til konkurransedyktig pris, og da er vindkraft på land det som kan løse utfordringene vi har de nærmeste årene. Dette skal skje på naturens premisser, sier Fresvik.

Det underliggende resultatet for Eviny ble 745 millioner kroner i 4. kvartal 2023. Det er 519 millioner høyere enn 4. kvartal 2022.