Illustrasjon av flytende havvindturbiner (Illustrasjon: Odfjell Oceanwind)

Det viser en ny rapport fra ENTSO-E.

I 2040 kan havvind levere 18 prosent av energiforbruket i Europa. Det tilsvarer energi til ca. 55 millioner husstander.

Dette kommer fram i en ny Offshore Network Development Plan fra ENTSO-E, som har kartlagt alle planene for utbygging som foreligger og hva som skal til for at de skal oppfylles.

– Havvind vil være en avgjørende energikilde i det europeiske elektrisitetssystemet, sier EUs energikommissær, Kadri Simson i en pressemelding fra ENTSO -E.

Krever massiv utbygging

For å lykkes med havvindsatsingen, må elektrisitetsinfrastrukturen bygges ut massivt. Spesielt i og rundt Nordsjøen og Østersjøen.

Ifølge rapporten kan det bli behov for mellom 48 000 – 54.000 km med kabler, som enten skal koble nye havvindparker direkte til strømnettene på land eller som kobler offshoreparker og energiøyer på tvers.

Les  rapporten og pressemeldingen fra ENTSO-E her.

Økt grønn satsing

Krigen i Ukraina har ført til at EU har økt farten i den grønne omstillingen, for at Europa skal kunne gjøre seg uavhengig av russisk energi.  Produksjon og bruk av energi står for mer enn 75 prosent av EUs klimagassutslipp. Avkarbonisering av EUs energisystem er derfor avgjørende for å klimamålene.

Målet om andel fornybar kraft i Europa har blitt økt  fra 40 prosent til 45 prosent innen 2030.

EU ønsker også raskere behandlingstid for utbygging av fornybar kraft, inkludert solkraft og vindkraft på land og til havs. Det legges opp til «Go-to soner» for mindre sol- eller vindprosjekter, hvor behandlingstiden skal være maks ett år.