I dagens nett med igangsatte nettforsterkningstiltak er det kapasitet ca. 200 MW produksjon fra nye solkraftverk i Innlandet. Foto: Glitre Nett

Vil øke kapasiteten med 20 prosent

Elvia og Statnett samarbeider nå tett, for å finne løsninger for å tilby ytterligere nettkapasitet til mer kraftproduksjon i regionen fremover.

– Solkraft vil kunne gi et viktig bidrag til energisituasjonen, derfor er vi glad for å bekrefte at flere solkraftverk kan realiseres i årene som kommer, sier Gunnar Løvås, konserndirektør i Statnett i en pressemelding.

Solkraftverk dominerer

Den siste tiden har ulike rapporter og kartlegging av strømbehovet bekreftet at Innlandet trenger mer kraftproduksjon som produserer i perioder med høyt forbruk. Mesteparten av den nye produksjonen som er planlagt på Innlandet er solkraftverk.

I dagens nett med igangsatte nettforsterkningstiltak er det kapasitet ca. 200 MW produksjon fra nye solkraftverk i Innlandet.

Ambisjonen er å øke kapasiteten i det eksisterende strømnettet med 20 prosent. Det er mulig gjennom å tett med både produsenter og forbrukere, utnytte ny teknologi og drifte strømnettet hardere, ifølge Elvia.

–  Dette arbeidet vil også kunne gi ytterligere nettkapasitet til fornybar kraftproduksjon, sier Anne Sagstuen Nysæther, administrerende direktør i Elvia.

Vurderer tiltak

For å kunne tilknytte et økt volum fra fornybar kraftproduksjon til nettet, må det gjennomføres tiltak i eksisterende strømnett hos både Statnett og Elvia. Hvilke tiltak som er nødvendige avhenger av hvilke solkraftverk som blir realisert.

– Vi vil fremover finne ut hvor mye kapasitet som blir tilgjengelig på ulike tidspunkt. Både automatisering av systemdriften og produksjonens evne til å være fleksibel, vil ha betydning for hva det blir mulig å knytte til og med hvilke vilkår, sier Statnetts Løvås.