ringhals
Ringhals kjernekraftverk, 60 kilometer sør for Göteborg. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vattenfall tar neste skritt for å muliggjøre ny atomkraft ved Ringhals.

– Vi har konkludert med at vi ser gode muligheter for å bygge ny atomkraft på Väröhalvøya, men at det er for tidlig å velge en reaktortype. Dette påvirker imidlertid ikke muligheten for å invitere til lokal høring, noe vi planlegger å gjøre innen kort tid. Ambisjonen om å ha en første reaktor i drift i første halvdel av 2030-årene står fast, sier Desirée Comstedt leder for ny atomkraft i Vattenfall i en pressemelding.

Vattenfall fortsetter altså planleggingen av ny kjernekraft på Väröhalvön, vest for det eksisterende kjernekraftverket ved Ringhals. I juni 2022 gjennomførte Vattenfall en studie for å undersøke de tekniske, juridiske og kommersielle forholdene for å sette minst to små modulreaktorer (SMR) i drift på Ringhals i løpet av første halvdel av 2030-årene.

– Forstudien har gitt oss verdifull innsikt i forutsetningene for å bygge nye reaktorer på Ringhals, sier Desirée Comstedt.

Statlig risikodeling

En viktig konklusjon i forstudien er at det kreves en eller annen form for statlig risikodeling for at det skal være mulig for kommersielle selskaper å investere i nye reaktorer.

– I alle land hvor det bygges atomkraft, deles risikoen med staten for å redusere de ellers høye finanskostnadene. I likhet med andre store infrastrukturprosjekter er det spesielle risikoer i byggefasen av de første reaktorene før læringseffekter realiseres. Et kjernekraftverk har også svært lang eksponering mot markedet, sier Desirée Comstedt.

Høy aksept for kjernekraft

Forstudien viser at plassering ved siden av eksisterende kjernekraftverk på Ringhals generelt gir gode muligheter for i fellesskap å utnytte eksisterende infrastruktur som nettilknytning, kjølevannstunneler og et havneanlegg.

Det er også høy aksept for kjernekraft i allmennheten i regionen og det er gode muligheter for å fortsette oppbyggingen av kjernekraftkompetanse på Ringhals.

En annen viktig konklusjon i forstudien er at lokaliteten på Väröhalvön ved Ringhals vurderes som egnet for ny atomkraft, men at den har overflatebegrensninger i form av et naturreservat og et Natura 2000-område.