mast
NVE ønsker innspill til den ferske rapporten om mekanismer som kan bidra til raskere tilknytning. Illustrasjonsfoto: Linka

Undersøker muligheter for å belønne raske nettselskaper.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har lagt fram en rapport som undersøker mekanismer som kan bidra til at nettselskapene tilknytter kunder raskere til strømnettet.

RME inviterer alle til å komme med innspill på rapporten, ifølge en pressemelding.

– Det er for tiden stor etterspørsel etter tilknytning til strømnettet. Nettselskapene har plikt til å tilknytte alle som ber om det uten ugrunnet opphold. Det er likevel forskjeller i hvor raskt kunder blir tilknyttet hos de enkelte nettselskapene, og vi undersøker mulighetene for å belønne nettselskaper som knytter til kunder raskere, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.

Ny rapport

RME har engasjert THEMA Consulting Group til å vurdere muligheter for å innføre insentivmekanismer som kan bidra til kortere ledetider. De har også vurdert andre endringer i den eksisterende reguleringen av nettselskapene. Rapporten inneholder også beskrivelser om hvilke mekanismer som brukes i andre land.

Ønsker innspill

RME inviterer alle til å komme med innspill til rapporten.

Rapporten og innspillene vil inngå i RME sitt arbeid med å tydeliggjøre nettselskapenes plikter, og tiltak som kan bidra til raskere tilknytninger.

– Det har kostnader for samfunnet at produksjon og forbruk som ønsker å koble seg til strømnettet må vente på denne tilknytningen, men med en god insentivmekanisme vil nettselskapene måtte forholde seg til en del av seg disse kostnadene, sier Amundsveen.