portrett av konserndirektør i Statnett
Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør for Nett i Statnett oppfordrer alle interessenter til å benytte seg av høringsmuligheten. Foto: Statnett.

Venter kraftig forbruksvekst i Bergensområdet.

Den nye kraftledningen til Øygarden vil øke kapasiteten i kraftnettet og bidra til styrket forsyningssikkerheten. Den nye kraftledningen inngår i oppgraderingen av sentralnettet mellom Sauda og Sogndal.

Dette kommer fram i en melding om forbindelsen som Statnett har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som vil sende den videre på offentlig høring. Kommunene Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Alver, Askøy og Øygarden blir berørt av planene.

– Det er viktig at de som har innspill til utredningsprogrammet benytter seg av høringsprosessen og sender høringsinnspillene til NVE når høringsprosessen er satt i gang, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett, i en pressemelding.

Det er trinn tre i Statnetts områdeplan som innebærer en ny 420 kV-forbindelse til nye Øygarden stasjon fra Samnanger. Illustrasjon: Statnett

Trinnvis oppgradering

Statnett er i gang med nettforsterkninger i Vestland og Bergensområdet for å øke kapasitet i kraftnettet. Flesteparten av tiltakene i Vestland som enten er igangsatt eller er foreslått er oppgradering av eksisterende infrastruktur. Det innebærer at gammel ledning rives når ny er på plass.

De første tiltakene i trinn en er under bygging, og tiltak i trinn en og to er konsesjonssøkt.

Det er trinn tre som innebærer en ny 420 kV-forbindelse til nye Øygarden stasjon fra Samnanger, og spenningsoppgradering mellom Samnanger og Sauda for å øke kapasiteten inn til området. Dette trinnet vil gi økning i kapasiteten inn til og internt i Bergensområdet og er også en forutsetning for å få til større kapasitetsløft gjennom trinn 4 og 5.

Legger bort Modalen

Modalen ble også vurdert som utgangspunkt for en ny forbindelse til Kollsnes. Ut ifra hvordan de påvirker kraftsystemet, vurderer Statnett at forbindelsen mellom Samnanger og Øygarden er en bedre teknisk løsning enn en forbindelse fra Modalen.