Elektriske turbusser kan nå få støtte fra Enova. Foto: Mona Kvåle

Nytt støtteprogram fra Enova.

Nullutslippskjøretøy i tungtransport som går på enten elektrisitet eller hydrogen kan nå få Enova støtte. Lastebiler og turbusser er i denne kategorien.

– Hvis vi skal nå klimamålene, så er det viktig at transportsektoren kutter i utslippene ved å velge klimavennlige alternativer, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova i en pressemelding.

Støtte til hydrogen

Støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» erstatter det tidligere Enova-programmet «Tunge kjøretøy», som kun støttet elektriske kjøretøy. Det nye støttetilbudet vil også omfatte hydrogendr evne kjøretøy i tungtransport.

Det nye programmet vil legge opp til konkurranse om midlene, slik at kun de mest kostnadseffektive og klimavennlige prosjektene vil få innvilget støtte. Det gis støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Opp til 60 prosent

I det nye støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» vil maksimal støtte være 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy framfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy.

– For at vi skal nå klimamålene våre må alle sektorer kutte utslipp. Tungtransporten står for store klimagassutslipp. Vi lykkes ikke med omstillingen til lavutslippssamfunnet uten at vi finner en løsning for å frakte gods og personer mer klimavennlig, sier klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).