– Å Energi leverer et solid førsteår, både operasjonelt og finansielt, sier konsernsjef Steffen Syvertsen. Foto: Å Energi

Solide resultater for ett-åringen Å Energi.

Resultatøkningen kommer som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, kombinert med god underliggende drift, skriver Å Energi i en pressemelding.

– Å Energi leverer et solid førsteår, både operasjonelt og finansielt. Til tross for et år preget av mye usikkerhet og ekstreme værhendelser, har vi vist at Å Energi er et svært robust konsern klar for å gi kraft til en fornybar fremtid, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en kommentar.

Konsernets første hele regnskapsår ga et underliggende driftsresultat på 7,4 milliarder kroner, mot 6,3 milliarder kroner i 2022. Det underliggende resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner året før.

Vil investere 30 milliarder

Tidlig i januar varslet Å Energi at de ville investere over 30 milliarder kroner i vannkraft og strømnettet de neste 10 årene. Forsterkingen av strømnettet i Agder og Buskerud utgjør størstedelen av investeringsplanene.

Å Energi satser også på solkraft, hydrogen, havvind og energitjenester.

– Mer fornybar energi er grunnlaget for omstillingen til en fornybar fremtid. Det at regjeringen fjernet høyprisavgiften var et skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en vei å gå. Skal vi klare å møte samfunnets økende kraftbehov må vi jobbe sammen for å finne de gode løsningene som sikrer insentiver for å bygge mer fornybar energi, sier Syvertsen.