smøla
Statkrafts vindpark på Smøla. Arkivfoto: Espen Lie Dahl

Ekstremværet Ingunn førte til skader i Statkrafts vindparker på Smøla og i Kvenndalsfjellet på Fosen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det melder Montel.

– En turbinvinge på Smøla har brukket. Det er for tidlig å si noe om årsaken, men at en kombinasjon av lyn og ekstrem belastning det siste døgnet har bidratt må anses som sannsynlig, skriver pressetalsmann Geir Fuglseth i Statkraft i en epost til Montel.

Det ble målt vindhastigheter med opp mot 50 meter per sekund i kastene.

I tillegg er det oppstått ytterligere skader i Kvenndalsfjellet vindpark på Fosen. På slutten av fjoråret meldte Statkraft om feil to vinger med løsnet ytterskall i vindparken, og ferdselen i området ble begrenset.

– Disse to vingene har brukket som følge av orkanen, skriver Fuglseth, og understreker at Statkraft allerede hadde planer om å bytte ut disse to vingene.