Prosjektleder Robert Mattsson forventer at alt vil gå på skinner. Foto: Vattenfall.

Målet er å ha et anlegg på plass i Jordbro innen 2028 som skal fange opp 150.000 tonn CO2.

I kraftvarmeverket i Jordbro utenfor Stockholm brennes biobrensel, hovedsakelig flis og treavfall, for å gi innbyggerne i nærliggende kommuner fjernvarme samtidig som det produseres strøm.

Med det nye anlegget skal det biogene karbondioksidet fanges og deretter lagres (bio-CCS, hvor CCS står for karbonfangst og lagring).

Vattenfall opplyser i en pressemelding at selskapet nå har sendt inn en søknad om miljøtillatelse.

36 milliarder SEK

Den svenske staten planlegger nå og investerer 36 milliarder SEK i løpet av 2026–2046 i bio-CCS.
Teknologien for fangst har eksistert lenge, utfordringen ligger i stedet i kjeden som starter når karbondioksidet forlater anlegget frem til sluttdepotet i berggrunnen, når det for eksempel verken er båter eller jernbanevogner utviklet for å transportere karbondioksid på denne måten og havnene er ikke utstyrt for å håndtere det.

– Den kjeden finnes ikke. Det er noen stykker her og der, men markedet vokser frem slik at kjeden kan vokse sammen. Det er der de store utfordringene i prosjektet ligger, sier Robert Mattsson, prosjektleder for karbondioksidseparasjonsanlegget i Jordbro.

Lagring i Nordsjøen?

På anlegget må da kullsyren settes under trykk og kjøles ned til mellom -25 og -30 grader slik at det blir flytende og kan fraktes med tog eller lastebil, og med båt dersom lagring skal skje til sjøs. Den vil deretter pumpes inn i berggrunnen på rundt 3000 meters dyp, sannsynligvis til sjøs i Nordsjøen eller muligens på land i Danmark.

Godt mottatt

Prosjektet i Jordbro startet i 2021 og nå sendes det inn en søknad til Mark- og miljøretten om å bygge fullskalaanlegget. I tillegg til miljøvurderingen trengs det også ny detaljplan og tomt må kjøpes av kommunen da det nye anlegget vil ta 5000 – 7000 ekstra kvadratmeter.

Robert Mattsson forventer at alt vil gå på skinner, at nødvendige tillatelser kommer på plass og at detaljplanen kommer relativt raskt. Kommunen har vært svært behjelpelig, sier han, og kommuneledelsen er svært positiv til prosjektet.

– Vi ser et stort potensial med et anlegg i Jordbro som muliggjør negative utslipp, en investering som er helt i tråd med kommunens ambisjoner om redusert klimabelastning. Vi ser med spenning frem til hvordan prosjektet utvikler seg og hvordan vi kan jobbe sammen for et mer bærekraftig samfunn, sier Nicole Forslund, kommunalråd for Venstre, ansvarlig for miljø- og klimaspørsmål, Haninge kommune.