Annonse

Fleksibilitet snakkes om som en mulig løsning på kapasitetsproblemene i strømnettet. På Vestlandet har nettselskapet BKK fått på plass en programvare som gir dem oversikt og styring på fleksible laster.

Teorien er enkel: Kunder med store varmtvannsberedere, som for eksempel skoler og offentlige bassenger, tåler en utkobling av strømmen i en kortere periode, uten at temperaturen i vannet blir kritisk lav. Slik kan nettselskapet ved behov frigjøre midlertidig kapasitet.

I flere år har BKK hatt slike tariffavtaler med et utvalg av kundene sine. Systemet de brukte for inn- og utkobling var analogt og utdatert – noe som krevde unødig mye tid, og førte til at de ikke fikk utnyttet alt potensialet i nettet.

— Vi kunne ikke kartlegge hvor de ulike elektrokjelene befant seg, eller bruke systemet til å finne større volum av den tilgjengelige fleksible lasten i nettet. Vi satte i gang et nytt prosjekt med SafeBase for å se om dette var noe vi kunne finne ut av, forteller Fred Pettersen i BKK.

SafeMon Fleksibel Laststyring

BKK, som også bruker SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking, har nå fått tilpasset en applikasjon i SafeMon-plattformen kalt FLS, kort for fleksibel laststyring.

— SafeMon FLS gir BKK full oversikt over lastene på hver enkelt elektrokjede i tariffområdet. BKK kan bruke applikasjonen til å lage regler, slik at inn og utkobling går automatisk. For eksempel kan man gruppere elektrokjeler i et område og forhåndsdefinere en utkobling på tidsintervall, forklarer Frode Johansen, Leveranseansvarlig for Energi i SafeBase.

Prosjektet

  • CWE-målere installert hos de største nettkundene med elektrokjeler.
  • Nye målere er grunnlag for digital overvåking og styring.
  • Kjelene overvåkes og styres med programvaren SafeMon FLS.

— SafeMon FLS gir oss også full oversikt over lastene på hver enkelt elektrokjele. Vi får opp effektforbruket i nåtid, men også time for time det siste døgnet, sier Pettersen.

Klart for neste fase

Frode Johansen, Leveranseansvarlig for Energi i SafeBase

Neste skritt i utviklingen av SafeMon FLS er å innføre Modbus-teknologi, som vil gi BKK tilgang til de regulerbare bryterne på elektrokjelene. Det åpner for enda mer fleksibilitet.

— I dag kobles kjelen enten helt ut eller helt inn. Nå skal vi videreutvikle teknologien slik at kjelene for eksempel kan kjøre på 50 % av kapasiteten. For en ladestasjon for biler eller busser vil 50 % kapasitet være langt bedre enn ingen kapasitet, så formålet er å i større grad bruke fleksibilitet for å skape mer kapasitet i et fullt nett, avslutter Johansen.

Les mer om SafeBase sin teknologi for energibransjen her >