kraftlinje møre og romsdal
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Enova bevilger 100 millioner kroner til prosjektet Euroflex, for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det går fram i en pressemelding fra Enova.

Målet er å få mer strøm gjennom nettet som allerede er på plass. Prosjektdeltakerne skal utforske teknologi, løsninger og forretningsmodeller.

Ambisjonen er å utvikle og etablere en plattform der nettselskapene betaler kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når det er behov for å frigjøre plass i nettet. Strømkunder som deltar kan få redusert strømregningen gjennom automatiske transaksjoner, samtidig reduseres investeringsbehovet i nettselskapene.

Nettselskapene i Euroflex-prosjektet er BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia. Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits, Baseline Energy og markedsplassen Nodes. I sum leverer nettselskapene strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder. Prosjektet ledes av daglig leder Rune Hogga i Å Energi Fleksibilitet.

Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til, og har en økonomisk ramme på 250 millioner kroner.