kraftledning snø
Foto: Statnett

Statnett planlegger spenningsoppgradering av kraftledningsnettet mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg transformatorstasjoner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Melding om dette er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), skriver Statnett i en pressemelding. Statnett har i tillegg meldt ny transformatorstasjon i Porsgrunn.

Oppgraderingen inngår i trinn 3 i områdeplanen for Telemark og Vestfold.

– Det er nødvendig å forsterke hele ledningsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. Spenningsoppgraderingen vi nå melder, legger til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet og videre langs hele kysten. Det vil også gi økt forsyningssikkerhet for hele Østlandet ved at vi får fraktet mer kraft fra Sørlandet og oppover, sier Statnetts konserndirektør for nett, Elisabeth Vike Vardheim, i en pressemelding.

Havvind

Tiltaket skal ifølge Statnett også legge til rette for tilknytning av havvind i fremtiden.

Statnett ønsker å ferdigstille prosjektet innen 2032. For å rekke dette bør utbyggingen starte i løpet av 2027, forutsatt at nødvendige tillatelser fra myndighetene er på plass, skriver selskapet.

Statnett er allerede godt i gang med trinn 1 i områdeplanen, som øker kapasiteten lokalt i området. Det er søkt konsesjon om å øke transformeringskapasitet i Bamble stasjon og en midlertidig transformator skal settes i drift på Tveiten i sommer.

Høytemperaturline

Statnett planlegger også å sende konsesjonssøknad før sommeren for å bytte til ny høytemperaturline mellom Porsgrunn og Rød. Denne vil øke kapasiteten lokalt fram til ny 420 kV ledning er på plass.

Trinn 2 i områdeplanen er spenningsoppgradering mellom Tveiten og Flesaker. Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE for nye 420 kV stasjoner i Tønsberg og Eiker, til erstatning for dagens Tveiten og Flesaker. Ledningen mellom disse to stasjonene kan spenningsoppgraderes til 420 kV og konsesjonssøknad for dette vil også sendes i løpet av våren, skriver Statnett.

kart bamblel statnett
Mellom nye Porsgrunn transformatorstasjon og Tønsberg transformatorstasjon melder Statnett to hovedalternativ, en nordøstlig og en sørøstlig forbindelse. Det meldes fire alternativer for nye Porsgrunn transformatorstasjon. Alle alternativene ligger i nærheten av dagens stasjon. Kart: Statnett