Abonnement

Et årsabonnement omfatter fagbladet Energiteknikk (sju løpende utgaver pluss bilag) og fri tilgang til alle nyhetssakene og annet stoff på nettavisen energiteknikk.net, også til plussartikler som du må være abonnent for å kunne lese. I tillegg får abonnentene et nyhetsbrev to ganger i uken. Arbeidsgivere som satser på kompetanse hos sine medarbeidere, betaler gjerne et slikt abonnement.

Vi opererer ikke med mva på våre abonnementer.

Et komplett personabonnement, som omfatter både papir- og digitalutgavene av Energiteknikk, koster kr. 900. Et digitalt personabonnement koster kr. 780. Det gis rabatter ved bestilling av et visst antall personabonnementer. Bestilling av persomabonnement forusetter at bedriften har minst ett bedriftsabonnement.

Et bediftsabonnement omfatter blad som går på sirkulasjon/leses av flere. Det koster kr. 1200 per år, og inkluderer ett digitalt personabonnement.

Bedrifter kan også inngå gunstige abonnementavtaler for en fast årlig sum, avhengig av antall ansatte. En bedriftssavtale innebærer at samtlige ansatte kan registrere sitt sitt digitale personabonnement direkte i abodatabasen.  I tillegg får bedriften et visst antall papirabonnementer, avhengig av antall ansatte. Be om tilbud!

Det er også mulig å bestille et ukesabonnement til kr. 50 og et kortidsabonnement (tre måneder) til kr. 320 (med papirutgaven) og til kr. 280 (digitalt).

Medarbeidere som ikke får eller har arbeidsgiver til å betale for et abonnement, kan tegne et privatabonnement til kr. 625 (med papirutgaven) eller kr. 500 (digitalutgaven).

Abonnement kan bestilles på en av følgende måter:

Som abonnent får du tilsendt fagbladet Energiteknikk – sju utgaver i året pluss bilag. I tillegg får du fri tilgang til nettavisen energiteknikk.net med daglige nyheter, samt to nyhetsbrev i uken.

Du kan velge om du vil ha papirutgaven av bladet eller bare digitalutgaven.

Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.

Vi opererer med følgende abonnementstyper:

  • Kortidsabonnement – for deg som ønsker å få tilgang til plussartikler og annet stoff i nettavisen nå – og én uke fremover.
  • Ordinært abonnement for tre måneder (omfatter to eller tre utgaver av bladet)
  • Personabonnement – ettårig. Til navngitte medarbeidere/personer i bedriften.
  • Privatabonnement – ettårig. Beregnet på personer som ikke får betalt sitt abonnement av arbeidsgiver, eks. pensjonister.
  • Bedriftsabonnement – ettårig. Til bedrifter/avdelinger etc, blader som går på sirkulasjon/leses av flere. Abonnementet inkluderer ett digitalt personabonnement.

Velg produkt

Papir + digital(kr)Digital(kr)
Kortidsabonnement - tre måneder
Personabonnement - ett år
(Betalt av arbeidsgiver)
Privatabonnement - ett år
(personer som ikke får betalt sitt abonnement av arbeidsgiver, eks. pensjonister)
Bedriftsabonnement - ett år
(til bedrifter/avdelinger, blader som leses av flere. Abonnementet inkluderer én digital bruker)
Vi opererer ikke med mva på abonnement.

Fakturaadresse

Velg type abonnement ved å klikke på prisen

Papir + digitalDigital
Kortidsabonnement – en ukes fri tilgang til nettavisen50
Kortidsabonnement – tre måneder320280
Personabonnement – ett år
(Betalt av arbeidsgiver)
900780
Privatabonnement – ett år
(personer som ikke får betalt sitt abonnement av arbeidsgiver, eks. pensjonister)
625500
Bedriftsabonnement – ett år
(til bedrifter/avdelinger, blader som leses av flere. Abonnementet inkluderer én digital bruker)
1200
Vi opererer ikke med mva på abonnement.