Torghatten Trafikkselskap bygger nå verdens første biodiesel plug-in ferge. (illustrasjon: Multi Maritime Førde)

Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid. Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre

Kilde: Torghatten Trafikkselskap

– Vi ønsker å være et miljøvennlig, framoverlent og nytenkende transportselskap, sier direktør Stein Andre Herigstad-Olsen.

– Vi gjør dette på eget initiativ, uten krav fra myndighetene, og i tett dialog med Nordland fylkeskommune, understreker direktøren. TorghattenTrafikkselskap sparer miljøet med nyinvesteringen. Utslippene av CO2 reduseres med 60%, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20%. I tillegg blir det 85 % mindre NOx (nitrogenoksider).

NOX-FONDET STØTTER TTS

Torghatten Trafikkselskap har fått støtte fra NOx-fondet til nyinvesteringen. Daglig leder i fondet, Tommy Johnsen, sier de er glade for å ha bidratt til et slikt viktig tiltak.

– Med innovativ kombinasjon av tekniske løsninger som batterihybrid og eksosrensing, kan slike ferger oppnå høy investeringsstøtte fra NOx-fondet. Vi håper å se flere slike prosjekter fremover, sier han.

MORGENDAGENS TEKNOLOGI

Ferga skal bygges av Fiskerstrand Verft AS på Sunnmøre og administrerende direktør Rolf Fiskerstrand sier at det er givende å få være med på et nyskapende prosjekt som møter framtidas utslippskrav.

– Vi er glade for at Torghatten Trafikkselskap satser på denne løsningen, der vi i Fiskerstrand i felleskap med rederi og designer får utvikle og bygge et fartøy med morgendagens teknologi.

Han framhever det gode samarbeidet med Torghatten Trafikkselskap og den miljøstandarden som rederiet legger seg på.

BEUNDRINGSVERDIG

Den nye ferga er utviklet av Multi Maritime i Førde i samarbeid med Torghatten Trafikkselskap.

– Vi er svært glade for å få samarbeide tett med et rederi som viser sterk vilje til å ta i bruk framtidsrettede og innovative løsninger. At Torghatten Trafikkselskap tar i bruk lavutslippsteknologi, uten at anbudet krever det, er rett og slett beundringsverdig, sier direktør Gjermund Johannessen i Multi Maritime.

Ferga Torghatten Trafikkselskap nå bygger, vil ved å øke batterikapasiteten også kunne tilfredsstille fremtidige krav til nullutslippsteknologi som hel-elektrisk batteriferge, understreker han.