Egon Leonhardsen forlater Arctic Wind til fordel for Finnmark Kraft. (Foto: Arctic Wind)

Egon Leonhardsen overtar som daglig leder av Finnmark Kraft etter Marius Stabell som har vært konstituert i stillingen siden mars 2015. Leonhardsen kommer fra stillingen som daglig leder i Arctic Wind, et datterselskap av Finnmark Kraft. Stabell går tilbake til stillingen som Økonomisjef i selskapet.

Kilde: Finnmark Kraft

Finnmark Kraft har nylig fattet investeringsbeslutning for bygging av Hamnefjell Vindkraftverk og har fått med seg ARDIAN som medinvestor til prosjektet. Selskapet er nå inne i en hektisk periode med å realisere og lede utbyggingen av vindkraftverket. Når Hamnefjell vindkraft er kommer i regulær produksjon høsten 2017, vil Finnmark Kraft levere ca 280 GWh fornybar vindkraft, gjennom sine to vindkraftverk Hamnefjell og Havøygavlen. Vindkraftporteføljen består videre av ytterligere 500 MW som er søkt eller meldt til NVE. I tillegg til dette har selskapet fire småkraft konsesjoner til endelig behandling hos OED.