Verdens eldste energigjennvinningsanlegg for smelteverk ved Elkem Bjølvefossen har fått et grønt løft. (Foto: Elkem)

Næringsminister Monica Mæland besøker Elkem Bjølvefossen i dag. Ministeren skal gjenåpne verdens eldste energigjenvinningsanlegg for smelteverk. Anlegget har blitt oppgradert og vil gi vestlandsbefolkningen 40 % mer gjenvunnet energi.

Kilde: NTB

– Økt kapasitet på energigjenvinningsanlegget vil styrke vår konkurransekraft og sikre arbeidsplassene på verket. Gjenoppstartingen av anlegget er en merkedag for verket og for lokalsamfunnet her i Ålvik, sier verkssjef Børge Hauge.

Elkem Bjølvefossen har vært gjennom en imponerende omstilling de siste ti årene. I dag leverer bedriften nesten utelukkende spesialprodukter og er en viktig leverandør til europeisk bilindustri.

– De fleste europeiskproduserte biler har i dag materialer fra Bjølvefossen. Denne posisjonen har vi fått til gjennom knallhard fokus på kostnader, kvalitet og kompetanse. Investeringen i gjenvinningsanlegget er en bekreftelse for oss på at konsernet nå satser videre her i Ålvik og derfor er dette en merkedag for oss. Nå gleder vi oss til å drifte det nye anlegget og øke energieffektiviteten ytterligere, sier verkssjef Hauge.

Med støtte fra Enova har Elkem Bjølvefossen utvidet og oppgradert gjenvinningsanlegget på Bjølvefossen, som har vært i drift siden 1977. Oppgraderingen gjør at anlegget vil gjenvinne energi som elektrisitet som tilsvarer forbruket til 4000 norske husstander i året (75-80 GWh). Potensialet for anlegget vil være 85 GWh.

Næringsministeren får i dag en omvisning på Elkem Bjølvefossen sammen med administrerende direktør i Elkem Helge Aasen og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. De vil få se det oppgraderte energigjenvinningsanlegget og ministeren vil gjenåpne anlegget offisielt.

Klimagevinst gjennom Enovas midler

– Energigjenvinning og -effektivisering er svært viktig for Elkems konkurransekraft på lang sikt. Imidlertid er det vanskelig å gjennomføre slike kapitalkrevende prosjekter i konkurranse med andre investeringsprosjekter med mye større lønnsomhet, og prosjekter hadde derfor ikke latt seg gjennomføre uten støtten fra Enova. Investeringen har gitt anlegget et betydelig klimagevinst, og den elektrisiteten fra anlegget vil mates rett inn på nettet. Åpningen av dette anlegget bekrefter vårt fokus på energieffektiv produksjon og dette er en merkedag for hele konsernet, sier administrerende direktør i Elkem Helge Aasen. 

Fakta:

Prosjektets varighet

Desember 2013 – februar 2016

Antall arbeidstimer

Ca. 25 000

Antall personer

Ca. 80

Gjenvunnet elektrisitet

75-80 GWh, potensialet for 85 GWh. Tilsvarer 4000-5000 norske husstander

Total investeringskostnad

116 MNOK, hvor 52 MNOK bevilget av Enova

 

Bakgrunn – silisiumproduksjon og energibehov:

Produksjonen av silisiumlegeringer er svært energiintensiv. Elkems smelteovner over hele verden forbruker til sammen opp til 5 TWh elektrisk energi hvert år i tillegg til at det går med 7 TWh energi i de karbonholdige reduksjonsmaterialene som benyttes i prosessen. Teoretisk sett kan en stor andel av denne energien gjenvinnes, og Elkem har allerede iverksatt tiltak som har ført til at rundt 600 GWh gjenvinnes hvert år.