Det er Infratek som skal stå for nybygg og ombygging av EB sin transformatorstasjon ved Bragernes i Drammen. (Foto: Infratek)

Infratek har vunnet en ny avtale med EB Nett for nybygg og ombygging av transformatorstasjonen ved Bragernes i Drammen. Avtalen er verdt cirka 35-40 millioner kroner.

Kilde: Infratek

Regionalnett er et strategisk satsningsområde for Infratek, en av Nordens største entreprenører. Selskapet beregner sterk vekst på området de kommende årene.

– Vi skal vokse i takt med at netteierne planlegger større investeringer for å oppgradere og skifte ut et aldrende nett. Dette gjelder både i Norge, Sverige og Finland, sier konsernsjef Lars Bangen.

Den nye avtalen gjelder for Bragernes transformatorstasjon. I leveransen inngår et nytt 145 kV koblingsanlegg, nytt 12kV koblingsanlegg og ombygging av 50 kV og nytt kontrollanlegg for hele stasjonen.

Prosjektet starter nå med prosjektering, montasje forventes å starte en gang ut på sensommeren, med sannsynlig ferdigstillelse høsten 2017.