ABB leverer høyspennings kraftkabelforbindelse til verdens største offshore vindpark med kapasitet til å forsyne elektrisitet til godt over én million britiske husstander.

ABB vinner ordre verdt over 250 millioner dollar for å koble verdens største offshore vindpark til det britiske strømnettet.

Kilde: ABB

Høyspennings kabelsystem fra ABB gir rundt én million husstander fornybar energi fra Hornsea Project One Offshore Wind Farm.

ABB har vunnet en ordre verdt over 250 millioner dollar fra det danske energiselskapet DONG Energy på levering av et 220 kilovolt (kV) høyspennings kabelsystem som skal koble Hornsea Project One Offshore Wind Farm i Nordsjøen til strømnettet i Storbritannia. Dette er det tredje prosjektet som ABB utfører for DONG Energy, etter Burbo Bank Extension og Walney Extension prosjektene i Irskesjøen.

Hornsea Project One vil bli verdens største offshore vindpark kapasitetsmessig, i stand til å generere 1,2 gigawatt fornybar energi og levere ren elektrisitet til godt over én million britiske husstander. ABB skal levere vekselstrøms (AC) sjøkabelsystemer for Østre og Vestre krets, som vil overføre kraft over en avstand på rundt 120 kilometer fra vindparken til østkysten av Storbritannia.

Den over 400 kvadratkilometer store vindparken vil bidra til en betydelig økning i produksjonen av ren kraft fra offshore vind. Dette vil styrke Storbritannias posisjon som verdens ledende bidragsyter av offshore vindkraft og føre landet nærmere målet om å oppnå 30 prosent av den totale energiproduksjonen fra fornybare kilder innen 2020 og redusere utslippene av karbondioksid. Vindparken er planlagt ferdigstilt i 2019.

– Høyspennings kraftkabelforbindelser spiller en nøkkelrolle når det gjelder effektiv og pålitelig overføring av ren kraft til millioner av mennesker. Dette er enda et eksempel på hvordan ABB-teknologi muliggjør integrering av fornybar energi samtidig som miljøbelastningen reduseres, et nøkkelelement i selskapets Next Level-strategi, sier Claudio Facchin, direktør for divisjon Power Grids i ABB.

– Hornsea Project One slår alle rekorder når det gjelder størrelsen på kraftproduksjonen, fysisk størrelse og avstand fra land. Vi har jobbet sammen med ABB for å finne de beste tekniske og kommersielle løsningene. Denne felles tilnærmingen har bidratt til å finne de riktige løsningene for dette store og krevende prosjekt og har også gjort oss i stand til å drive levetidskostnadene i riktig retning for den neste generasjonen av offshore vindparker, sier Duncan Clark, programsjef for Hornsea Project One i DONG Energy.

– Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen med ABB for en sikker gjennomføring av prosjektet innenfor rett tid.

ABB har en omfattende merittliste innen prosjekter som forbinder offshore vindparker til nettet. Kabelsystemer, underjordiske eller undersjøiske, er vesentlige komponenter i et bærekraftig energinett som overfører store mengder strøm over lange avstander. Med over 130 års erfaring innen kabelvirksomhet er ABB en global leder innen høyspennings kabelsystemer på tvers av en rekke bruksområder og har levert hundrevis av kraftforbindelser rundt om i verden.