Jentene kommer for fullt i teknologi- og realfag. Siden årstusenskiftet har kvinneandelen i Tekna steget fra 17 til 29 prosent. (Foto: Per Henning/NTNU)

Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.

Kilde: Tekna

Teknologi- og realfag har alltid vært dominert av menn, men denne trenden er i ferd med å snu. Blant Teknas medlemmer er nå over 29 prosent kvinner, og antallet er i rask vekst. Blant studentene er nå 42 prosent kvinner, mens andelen ved årtusenskiftet var 23 prosent.

Det er gjort mange tiltak for å lokke kvinner til teknologi- og realfagstudier. Noen grep har vært enkle, som å endre navnet på «Masterstudiet i elektronikk» til «Masterstudiet i elektronisk systemdesign og innovasjon». Ved NTNU har de også en egen rekrutteringsdag for jenter fra hele landet, Jentedagen.

Ved NTNU er det fag som teknisk geofag, nanoteknologi, kjemi- og bioteknologi og industriell design som domineres av kvinnelige studenter.