Enorme mengder data fra blant annet DNA-sekvensering skal analyseres ved hjelp av algoritmer utviklet for blant annet kraftbransjen. Resultatet skal bli mer effektiv kreftbehandling. Foto/Ill: yourgenome.org

Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.

NCE Smart Energy Markets i Halden med eSmart Systems i spissen skal samarbeide med Oslo Cancer Cluster og en rekke andre europeiske bedriftsklynger i et prestisjetungt EU-prosjekt innen IT og medisin. Teknologien som er utviklet for kraftbransjen er nå svært attraktiv for den farmasøytiske industrien.

Daglig leder Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster sier at Halden-miljøet er attraktivt i denne sammenhengen på grunn av det sterke analysemiljøet rundt eSmart Systems.

Presisjonsmedisin

– Dette er en del av det EU kaller presisjonsmedisin. Den farmasøytiske industrien står overfor den samme stordata-revolusjonen som i mange andre industrien, ikke minst petroleum og nå kraftindustrien. Da er det naturlig å trekke veksler på det arbeidet som allerede er gjort for å utvikle analyseverktøy på disse områdene.

Widerberg ser for seg at resultatet vil bli en større presisjon på hvem som skal motta hva slags behandling, på grunnlag av data fra blant annet DNA-sekvensering.

– Dette er en utvikling som er kommet langt i for eksempel USA, der Google Venture både i 2014 og 2015 la sine tyngste investeringer innen helsesektoren. Europa har ikke det samme finansielle og industrielle lokomotivet som USA, men vi har en annen fordel: Helsesystemene er nasjonale, og tilgangen til data er mye enklere. Det er dette EU nå utnytter, sier han.

34 millioner

Prosjektet heter PERMIDES og sorterer under EUs store forskningsprogram Horizon2020 og har en ramme på 45 millioner kroner. 34 millioner av disse midlene skal gå til FoU i de små og mellomstore klyngebedriftene i prosjektet. Bedrifter som matcher hverandre kan få opptil 600.000 kroner i direkte støtte.

Når prosjektet avrundes i 2019, er målet at

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
    • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

Anerkjennelse og muligheter

– Dette er en stor anerkjennelse av vårt arbeid, og en enda større mulighet for å nå nye markeder med norskutviklet IT-teknologi, sier administrerende direktør Knut Johansen i eSmart systems.

– Vi har bygget et veldig sterkt analyseteam i Halden rundt våre løsninger for kraftbransjen. Dette prosjektet går på tvers av fagsiloene, og er et uttrykk for at verden nå er på vei inn i den fjerde industrielle revolusjonen.