Forfatter: Atle Abelsen

Lofotkraft kjemper fortsatt med Sortland kommune om aksjemajoriteten i Vesterålskraft.

Lofotkraft Holding AS eier nå formelt 30 prosent av Vesterålskraft, og vil utøve forkjøpsrett på ytterligere 16,2 prosent. Det kan bli enda mer.

Damsikkerhet

Bedre kunnskap om dammenes tilstand skal bidra til enighet om damsikkerhet.

En ny NVE-studie avdekker mangelfull kartlegging av enheter og programvare hos nett- og kraftselskaper.

Fra 1. januar kommer Hymatek til å bli en del av Rainpower, men merkevaren Hymatek skal bestå.

Etna Nett har påklaget AMS-fritakene enkelte kunder har fått på bakgrunn av uttalelser fra leger.

RME har engasjert SINTEF for å utvikle en ny veileder i cybersikkerhet i AMS-systemene.

Rundt 10 prosent av ventureselskapets ramme på 750 millioner dollar skal nå sluses inn i framtidsprosjektet.

Nexans Norway skal bygge og legge sjøkabel for italienske Terna for 6,77 milliarder kroner.

Bø kommune har vedtatt å selge sin aksjepost til Lofotkraft.

Omsetningen av varer og tjenester til vannkraftindustrien dempet veksten i fornybarnæringen i 2020.

Sortland kommune behandler fredag et forslag om å legge inn et bud på Øksnes’ aksjepost i Vesterålskraft.

– Fant vrakdeler 700-800 meter unna turbinen.

Nexans skal fortsatt selge og prosjektere kabelprosjekter fra Oslo når konsernet åpner USAs første fabrikk for store sjøkabler.

Skytjenester er en uunngåelig, men risikabel tjeneste for kraftselskapene når de digitaliserer driften. Foto: conceptcafe/Adobestock

Nett- og kraftselskaper som lagrer kraftsensitiv informasjon i skytjenester, får nå en etterlengtet sikkerhetsveileder.

Kommunestyret i Vesteråls-kommunen aksepterte i går kveld et bud på 215 millioner kroner fra Lofotkraft Holding AS på deres aksjepost i Vesterålskraft.

Statnett mottok innovasjonsprisen under årets Smartgridkonferanse.

Det amerikanske energidepartementet stiller en millionpott til rådighet for norsk-amerikansk forskningssamarbeid

Statnett har forbedret vind- og islastberegningene og forsterker den trøblete ledningen over Ålvikfjellet.