Forfatter: Atle Abelsen

Aktører i solenergi- og kraftbransjen skal skreddersy solcellemoduler på Jømna rett sør for Elverum.

Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske eSmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.

Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.

NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft vekker lite begeistring i de berørte kommunene på Østlandet. Direktoratets turné av innspillsmøter landet rundt kan fort bli en seilas i sterk motvind.

Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.

Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven.

Etter mye vingling om lanseringsdatoer, varsler Elhub nå at en dato for «Go Live» kommer i august. Nettselskapene stønner frustrert.

Fred. Olsen drøm om bølgekraft har fått en ekstra runde. Nå håper de på drahjelp fra etterspørselen etter residente, autonome undervannsfarkoster.

De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.

Det var en betydelig økning av søknader og større vilje til å benytte NVEs FoU-ordning i 2016, sammenliknet med årene før.

Statoil vil utvikle en revolusjonerende batteriløsning i forbindelse med Hywind-installasjonen av flytende vindkraft utenfor Skottland.

Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.

Halden-bedriften eSmart Systems har sammen med Microsoft kapret en omfattende rammeavtale med en amerikansk kraft-IT-bedrift. Avtalen åpner mot et marked med 52 energiselskaper og rundt seks millioner sluttbrukere.

Moderne vedlikehold i kraftnettene kan spare norske kunder for et tresifret millionbeløp. Likevel fortsetter nettselskapene å jobbe dyrt og ineffektivt.

Om bare åtte år løper avtalen om kull til Longyearbyen ut. Justisdepartementet somler med å utrede alternativene. En dårlig og forhastet utredning kan fort lande på en dyr og dårlig løsning.

Nettselskaper reagerer til kraftig på at Datatilsynet sprer usikkerhet omkring utrullingen av AMS-målerne. NVE vil ha et bedre samarbeid med tilsynet om hvordan kundene informeres.

Den første smarte transformatoren er nå på pass i Stavanger Sentrum og koblet opp mot Lyses driftssentral. Til sommeren skal prøvefasen i forskningsprosjektet knyttet til smart drift av nettstasjoner kjøres i gang.

Inderne har nylig åpnet et gigantisk solkraftanlegg på hele 648 MW helt sør i landet.

Hafslund kunne fredag overrekke blomster til AMS-kunde nr 100.000 på Fjellhamar.