Forfatter: Atle Abelsen

Statnett mottok innovasjonsprisen under årets Smartgridkonferanse.

Det amerikanske energidepartementet stiller en millionpott til rådighet for norsk-amerikansk forskningssamarbeid

Statnett har forbedret vind- og islastberegningene og forsterker den trøblete ledningen over Ålvikfjellet.

Kraftprodusenter tar seg ikke godt nok betalt når de lar vannkraftgeneratorer levere systemtjenester.

Kryssende linjer

Nettselskapet Tensio TN har søkt OED om en tidsbegrenset dispensasjon fra vilkårene for samarbeid om felles driftssentral.

Fredag brøt det ut brann i en batteripark i Australia. Først i går slukket brannen.

Smisto tunnel

Over to års forsinkelser og en rettstvist om flere hundre millioner kroner forsinker flere andre utbyggingsprosjekter i Nordland.

Over 50 montører fra OneCo og Otera Infra har stått på dag og natt for utbedre nettfeil i Agder etter siste ukes lyn og uvær.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Equinor vil øke andelen investeringer i fornybarsektoren fra dagens 4 prosent til mer enn 50 prosent i 2030

Fortum Oslo Varme vil unngå at deres CCS-prosjektet skal ta for stor plass i bunken av EU-søknader.

I dag (27. juli) ble Nordens største landbaserte HVDC-forbindelse satt i ordinær drift i Syd-Sverige.

Energi-Norge er preget av høy stabilitet, men også høy sårbarhet. For Nepal er situasjonen motsatt.

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Elvia møter 32 grunneiere i en rettsprosess for å fastsette kompensasjon og andre betingelser rundt oppgradering av flere ledninger i Innlandet fylke.

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.