Forfatter: Atle Abelsen

Programvarebedriften eSmart Systems fra Halden har utviklet kunstig intelligens spesialisert for energiselskapers behov. Andre selskaper leverer selve dronetjenestene, mens eSmart systems analyserer bildene og andre sensordata. Foto: Adobestock/catwalkphotos

Programvareselskapet Esmart Systems i Halden har fått et endelig gjennombrudd i Europa. Selskapet skal levere kunstig intelligens til det store tyske nettselskapet Eon.

OPS i Kristiansand skal bruke erfaringer fra produksjon av komposittstolper for å lage kjernekomponenter til et nytt, stort europeisk bølgekraftprosjekt.

vinter

Etter noen måneder med stillstand strømmer forespørslene inn for leverandører til nye ledning- og kabelprosjekter.

Komposittstolpene har fått en ufortjent dårlig vurdering i den svenske livssyklusanalysen, mener produsentene.

wopas bredde

Gikk til topps i svensk livssyklus-studie av miljøpåvirkningen.

Equinors 162 MW solcelleanlegg i Apodi, Brasil

Scatec, Equinor og Hydro har signert en intensjonsavtale om å utvikle et solcelleanlegg på 480 MW i Brasil.

Elektrisk gravemaskin

BKK er i ferd med å automatisere en av flaskehalsene når klimabevisste byggherrer vil ha utslippsfrie byggeplasser.

Kongsvinger. Foto: Kasanea / Adobe Stock

Men det kan kreve over 100 MW, og Elvia ble tatt på sengen.

Aktører i solenergi- og kraftbransjen skal skreddersy solcellemoduler på Jømna rett sør for Elverum.

Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske eSmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.

Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.

NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft vekker lite begeistring i de berørte kommunene på Østlandet. Direktoratets turné av innspillsmøter landet rundt kan fort bli en seilas i sterk motvind.

Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.

Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven.

Etter mye vingling om lanseringsdatoer, varsler Elhub nå at en dato for «Go Live» kommer i august. Nettselskapene stønner frustrert.

Fred. Olsen drøm om bølgekraft har fått en ekstra runde. Nå håper de på drahjelp fra etterspørselen etter residente, autonome undervannsfarkoster.

De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.

Det var en betydelig økning av søknader og større vilje til å benytte NVEs FoU-ordning i 2016, sammenliknet med årene før.

Statoil vil utvikle en revolusjonerende batteriløsning i forbindelse med Hywind-installasjonen av flytende vindkraft utenfor Skottland.