Helikopter og kamera med bruk av GPS har gitt Lyse Elnett stor gevinst når toppbefaring av høyspentlinjer skal utføres. (Foto: Verico)

Helikopter og kamera med bruk av GPS har gitt Lyse Elnett stor gevinst når toppbefaring av høyspentlinjer skal utføres. Bilder av hver mast blir systematisert i en database med tilhørende GPS koordinater og retningsangivelse.

Kilde: Lyse

Feil som oppdages har en referanse til kartet som gjør at en raskt ser den geografiske plasseringen til masten. Dette forenkler etterarbeidet fra linjebefaringen.

Pilot i Gjesdal
I februar i år ble denne metoden tatt i bruk for første gang etter at Lyse Elnett utfordret Verico og Fonnafly om sammen å finne en løsning for effektiv toppbefaring av høyspentlinjer.

– Vi er godt fornøyd med løsningen de har kommet fram til, og ser allerede at dette er en effektiv løsning. Vi slipper å koble ut linjen mens arbeidet pågår, og vi får høy kvalitet på bilder og informasjon vi får etter befaringen samt at det er en sporbarhet som gjør at alle rapporterte funn kan etterprøves hvis det skulle komme spørsmål i ettertid, sier leder for vedlikehold Kjartan Åsheim i Lyse Elnett.

I løpet av fire dager er det flydd langs høyspentlinjer i Gjesdal, og tatt bilder av totalt 1654 master. Helikopteret har flydd med en snittfart på ca 30 km/t og det er tatt to bilder fra hver side av alle mastene, altså fire bilder av hver mast med forskjellig vinkel. De mest kritiske funnene blir rapportert til Lyse umiddelbart og hindrer at feil kan forårsake strømbrudd. Hvert 10. år skal det gjøres en toppbefaring av høyspentlinjer. Tidligere er dette gjort ved at montører går langs linjene og klatrer opp i hver mast for å se etter feil og andre forhold som bør utbedres.

Spennende prosjekt
Både Verico og Fonnafly har rammeavtaler med Lyse Elnett fra før. Verico har tidligere utviklet et konsept med tilhørende verktøy for befaring av nettstasjoner for Lyse. Et konsept som på samme måte baserer seg på en utstrakt bruk av visuell dokumentasjon.

– Vi bruker mye av den samme prosessen, men har videreutviklet verktøyene våre for at de bedre skal kunne fungere også på toppbefaringer. Vi har vært opptatt av hvordan informasjonen presenteres og rapporteres til kunder, sier daglig leder Vidar Blomvik i Verico.

For Verico er prosjektet tredelt. De skal identifisere funn sporbare ned til punkter i ett eller flere bilder av master, levere datafangst på mastene og gi en visuell dokumentasjon av alle master som er befart. Informasjonen får Lyse Elnett slik at de kan laste den ned til egne IT-løsninger, men i tillegg blir informasjonen gjort tilgjengelig i en spesialutviklet nettportal for befaring.

Han synes dette er et spennende prosjekt og har tro på at det er mulig å selge dette konseptet til også andre nettselskaper.

Lyse har også tidligere brukt helikopter til befaring, men har da ikke fått systematisert bildene på samme måte som nå. I tillegg er det tidligere blitt flydd i ring rundt mastene, dette førte til at de Lyse-ansatte som var med fikk kjøre «karusell» en hel dag med helikopter sier Kjartan Åsheim. Nå er alt dette løst, og Lyse får informasjon om funn av feil i en database på en effektiv og god måte.