Også 2015 var preget av lave kraftpriser, noe som setter resultatene fra energivirksomheten vår under press, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. (Foto: Lyse)

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.

Kilde: Lyse

Tall i millioner kroner

2015

2014

2013

Driftsinntekter

5 888

6 102

6 504

EBITDA (Driftsresultat før avskrivninger)

2 548

4 142

2 731

Driftsresultat

1 656

3 344

1 878

Resultat før skattekostnad

1 270

2 925

1 300

Årsresultat

   708

2 204

   506

 

– Også 2015 var preget av lave kraftpriser, noe som setter resultatene fra energivirksomheten vår under press.  Vi produserte 6,5 TWh vannkraft i fjor, noe som er betydelig over normalproduksjonen på 5,7 TWh. Økt produksjon kunne likevel ikke kompensere for fallet i markedsprisene på kraft, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Televirksomheten styrket seg i 2015, både gjennom organisk kundevekst og oppkjøp. Ved utgangen av året hadde virksomheten 407 000 aktive bredbåndskunder, og et årsresultat før skatt på 362 millioner kroner – en økning på 52 millioner kroner mot året før.

Lyse-konsernets årsresultat for 2015 var betydelig lavere enn for 2014. Nygaard minner om at årsresultatet for 2014 var uvanlig høyt. – Dette hadde primært to årsaker. Vi solgte 51 prosent av nedstrømsdelen i LNG-virksomheten i Skangas til finske Gasum, og dessuten inntektsførte vi urealiserte valutagevinster på langsiktige kraftkontrakter.

Torsdag 17. mars ble det også offentliggjort at Lyse selger LNG-fabrikken i Risavika til Skangas. Lyse vil fortsatt opprettholde sin eierandel på 49 prosent i Skangas. Finske Gasum eier de resterende 51 prosentene.

Utbytte
Styret foreslår at det utbetales 420 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

I 2015 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 77 millioner kroner i renter på ansvarlig lån.

Konsernet utbetaler dermed totalt 597 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2015.

Det foreslåtte utbyttet på 420 millioner kroner fordeles slik:

 

Stavanger kommune

 

183 439 200

Sandnes kommune

82 030 200

Sola kommune

36 712 200

Time kommune

24 494 400

Klepp kommune

17 761 800

Hå kommune

15 897 000

Randaberg kommune

13 771 800

Eigersund kommune

12 394 200

Strand kommune

10 634 400

Rennesøy kommune

4 830 000

Hjelmeland kommune

4 174 800

Gjesdal kommune

3 918 600

Finnøy kommune

3 817 800

Lund kommune

2 994 600

Bjerkreim kommune

2 150 400

Kvitsøy kommune

978 600