Gode driftsrutiner er med på å forebygge havarier i kraftverk, og forsikringspremien senkes. Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig

Vil du ha billigere forsikring av småkraftverket, bør du ha et godt system for internkontroll og drift. Det er ett av kriteriene for beregning av premien i Småkraftforeningas nye forsikringsordning.

For ett år siden måtte Småkraftforeninga gi opp forsøket med å finne en felles forsikringsavtale for medlemmene. Årsaken var at forsikringsselskapene kviet seg for å ta på seg risikoen ved å forsikre småkraftverk.

Men i år har Småkraftforeninga inngått en avtale med forsikringsselskapet KLP gjennom forsikringsmeglerselskapet Marsh som kundekontakt. Medlemmene har møtt avtalen med stor interesse. Rett før påske hadde hele 81 småkrafteiere bedt om tilbud på forsikring, opplyser seniormegler Otto Færøvik i Marsh.

Individuell risikovurdering

Mange skader på småkraftverk har ført til at forsikringspremiene ble skrudd opp. Den store utfordringen har vært å vurdere risiko for det enkelte kraftverk og fastsette forsikringspremier som gjenspeiler henholdsvis høy eller lav risiko.

KLP har laget en ny tarifferingsmodell som tar utgangspunkt i en blanding av ulike kriterier. De som vil tegne forsikring, må fylle ut et skjema der ett av spørsmålene er om de benytter seg av Kraftlosen, Småkraftforeningas system for internkontroll og drift, eller tilsvarende system.

– Så en måte å få ned forsikringspremien på, er å ha et godt vedlikeholdssystem, sier kunde- og salgsleder Jonas Pedersen i KLP til Energiteknikk.

Mange skader

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er lettet over at forsikringsavtalen er på plass. – Vi har jobbet med dette i tre år. Etterspørselen vi nå opplever, viser at dette er noe medlemmene våre virkelig har savnet. Tidligere har de med lav risiko blitt straffet. Det håper vi å gjøre noe med nå, sier Tveit.

I en artikkel i Energiteknikk i 2014 opplyste Gjensidige, som er størst på forsikring av kraftverk i Norge, at de i perioden 1996–2012 registrerte flere skadehenvendelser på småkraftverk enn på kraftverk over 10 MW. Rundt 30 prosent av skadene var generatorhavarier og 26 prosent turbinhavarier. Drift og vedlikehold på et forsvarlig nivå ble trukket frem som et viktig skadeforebyggende tiltak.