Fallhøyden ville ha vært stor for Energi Norge uansett hvilke holdninger organisasjonen ville ha flagget til funksjonelt skille. (Illustrasjonsfoto: Indre Salten Energi)

De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.

Det er mange som har engasjert seg i denne saken. Sentralt står Distriktenes Energiforening (DEFO) med daglig leder Knut Lockert i spissen, som med skarpe kanter har markert seg mot funksjonelt skille. Det er hevdet at prisen blir for høy, og at regningen som sendes til distrikts-Norge er på flere milliarder kroner. DEFO får blant andre støtte fra EL & IT Forbundet, KS Bedrift Energi, NITO og Industri Energi.

På den andre siden står 11 av landets største energiselskapene, med Hafslund i spissen. Disse stiller seg positivt til forslaget om funksjonelt skille. De mener at kostnadene for innføring av funksjonelt skille ikke er noe å skrike høyt om, i hvert fall i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene.

For Energi Norge må de to ytterpunktene ha være et dilemma. Brorparten av de involverte på begge sider er medlemmer i organisasjonen.  Uansett holdningen til Energi Norge ville det ha medført frafall av et betydelig antall medlemmer. Selv om det kan synes feigt å ikke mene noe i en sak som mange mener så mye om, spesielt sett på bakgrunn av at Energi Norge har meninger om det meste som angår energibransjen, var det sikkert fornuftig å ikke mene noe i dette tilfellet. Noen ganger kan prisen for å ha sine meningers mot være for høy. God helg!