Lønnsoppgjøret i Columbia har innvirkning på kraftprisene i Norge! (Illustrasjonsfoto: LOS)

Det norske lønnsoppgjøret vil ikke ha innvirkning på kraftprisen, men det vil derimot det colombianske ha.

Kilde: LOS

Gruvearbeiderne i Colombia er opptatt med lønnsforhandlinger. Som vanlig er det tøffe krav med steile parter, og det trues med streik. Arbeidstakerne har gitt frist tirsdag 15. mars for å komme frem til et tilfredsstillende resultat.

En eventuell streik i colombiansk kulleksport får konsekvenser langt utover landegrensene. Vi ser allerede at frykten for streik har løftet kullprisen såpass mye at det også påvirker de nordiske kraftprisene.

Kullprisen påvirker de tyske kraftprisene direkte fordi mye av kraftproduksjonen er basert på kull. Gjennom kabelforbindelse med Norge og Sverige, påvirker de tyske kraftprisene de nordiske kraftprisene.