"Selfier" bidrar til økt behov for datasentre, fastslår Håkon Haugli fra Abelia (t.v.), sammen med Oluf Ulseth fra Energi Norge og næringsminister Monica Mæland. (Foto: Aslak Øverås / Energi Norge)

Grønne datasentre kan bli en ny kraftkrevende industri i Norge. I går fikk næringsminister Monica Mæland overlevert en fersk rapport som skal bidra til nye datasenterinvesteringer.

Kilde: Energi Norge

– Det internasjonale markedet for store datasentre er økende. Norge kan tilby fornybar kraft til konkurransedyktige priser, fibernett og store industriarealer. Forutsetningene er med andre ord gode for etablering av nye datasentre, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Under et besøk på Norges største datasenter, DigiPlex i Fetsund utenfor Oslo, overrakte han en ny rapport til næringsminister Monica Mæland. Rapporten er en veileder både for utenlandske investorer som leter etter egnede steder for etablering av datasentre i Europa og for aktører som vil utvikle slike lokaliteter i Norge.

Ifølge rapporten, som er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Energi Norge, jobbes det allerede med datasenterprosjekter over 30 steder i Norge – fra Vardø i nord til Lillesand i sør.

– Det er et stort politisk engasjement for å tiltrekke investeringer som kan skape nye arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger. Derfor vil regjeringen bruke sitt virkemiddelapparat gjennom Invest in Norway til å promotere Norge som datasenterland, sa Mæland da hun mottok rapporten.

Administrerende direktør Håkon Haugli i IKT-bedriftenes organisasjon Abelia mener rapporten vil være et godt verktøy for både myndigheter og potensielle utbyggere.

– Datasentrene er selve motoren i den digitale utviklingen. Vi sitter timesvis foran pc-en og sjekker mobilen i snitt 85 ganger hver dag. Nesten hver gang er det et datasenter involvert. Dette er en vekstnæring hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes, påpeker Haugli.

Facebook, Google og Apple har allerede etablert store datasentre i våre naboland. Ifølge Abelia planlegges det opptil 200 nye sentre i Europa frem mot 2020. Dette er anlegg som er ti ganger større enn DigiPlex i Fetsund, og to slike anlegg bruker like mye strøm som Hydros smelteverk i Høyanger (1 TWh). Derfor er tilgang på trygg og rimelig kraft et viktig konkurransefortrinn.

Stortinget vedtok nylig redusert elavgift for grønne datasentre, noe som vil gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale investorer.