1.april ble 19,7 millioner sertifikater annullert i det norsk/svenske markedet for grønne sertifikater.(Foto/illustrasjon: Simon Howden)

1. april ble 19,7 millioner elsertifikater for 2015 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Kilde: NVE

Den totale elsertifikatplikten for 2015 i Norge og Sverige var 19 730 412 elsertifikater, viser innrapporterte kraftforbrukstall til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 6 920 768 elsertifikater annullert i Norge, mens 12 808 121 elsertifikater ble annullert i Sverige. Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 1523 elsertifikater (Sverige: 1500 og Norge: 23). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 24,6 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2015. Med 19,7 millioner annullerte elsertifikater under årsoppgjøret for 2015, betyr det at beholdningen har økt med 4,9 millioner elsertifikater til en total beholdning på 18 millioner elsertifikater. 

I Norge har en aktører påklaget beregningsrelevant elforbruk. Dette utgjør til sammen 15 elsertifikater. Elsertifikater for dette forbruket er foreløpig ikke annullert. Det vil si at ytterligere 15 elsertifikater kan bli annullert etter at NVE eller Statnett har avgjort sakene.

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres mandag 18. april 2016.

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge
Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det beregningsrelevante volumet. I 2015 var elsertifikatkvoten på 8,8 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over beregningsrelevant volum til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater for beregningsrelevant kraftforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 247,6 (1,5 x kr 165,08) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2015 til og med 31. mars 2016.