Tilsyn, ikke minst oppfølging av tilsyn, er en forutsetning for tillitt til elsikkerheten her i landet. (Illustrasjonsfoto: Hafslund)

Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.

Å arbeide med elektriske anlegg er ingen spøk. Grundig fagkunnskap er nødvendig. For å si den sånn; en liten glipp kan være nok til å sette liv og helse i fare. Her i landet kan vi i så måte sove trygt om natten. I alle sammenhenger behandles elektrisitet med bunn solid kompetanse.

Hendelsen med doble jordfeil er en påminnelse om hvor galt det kan gå når flere uforutsette feil oppstår samtidig. Heller ikke i elektrisk sammenheng er det mulig å beskytte seg mot alt. Mye av det som oppstår har med feil bruk av elektrisitet å gjøre, men noe kan også settes på kontoen for liten faglig årvåkenhet.

Tilsyn er noe av det viktigste vi har for å unngå uheldige hendelser knyttet til elektrisitet. Like viktig er at eventuelle anmerkninger umiddelbart blir fulgt opp og korrigert. Om så ikke skjer er vi ille ute. Da settes både liv og helse i fare.