Representanter for det nyetablerte styret i Water Vally. Fra venstre: Pål Skjæggestad, EB (Energiselskapet Buskerud), Trond I. Østgaard, HSN (Høgskolen i Sørøst-Norge) og gründer og TESS-eier Erik Jølberg.

Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.

Mindre kan det vel ikke være, mener TESS-eier og gründer Erik Jølberg, som tidligere også har vært initiativtager til suksessrike Subsea Vally. – Vannkraft er et marked med betydelig uforløst potensial. Som robust og fremoverlent næringsklynge, og med teknologisk kraft, skal den nyetablerte næringsklyngen bidra til å skru opp farten i utviklingen mot en grønn fremtid.

Det var en entusiastisk Erik Jølberg som oppildnet deltagerne på stiftelsesmøtet til innsats. Fra talerstolen skisserte han en strategiplan med ambisjoner. Water Vally skal tilrettelegge for kompetansefremmende aktiviteter som skal gi økt kunnskap og konkurransekraft hos medlemmene. Det skal etableres møteplasser og nettverk som er nyttige for erfaringsutveksling og som understøtter utvikling hos deltagerbedriftene.

Virksomheten i Water Vally skal skje i nært samarbeid med blant andre Innovasjon Norge, NCE (Norwegian Center of Excellence), INTPOW (Norwegian Renewable Energy Partners), OED (Olje- og energidepartementet), kommuner og fylkeskommuner der medlemmer eller potensielle medlemmer er etablert.

Medlemmene i Water Vally har et bredt nedslagsfelt innen næringsvirksomhet og akademia. Blant de som har meldt seg på kan nevnes EB (Energiselskapet Buskerud), Vardar, TESS, SKF, PowerTech Engineering, HSN (Høgskolen i Sørøst-Norge), advokatselskapet Deloitte og Sparebank1 (Modum).