I fjerde kvartal 2015 ble det foretatt 27 prosent flere skifter av strømleverandør sammenlignet med tilsvarende periode året før. (Foto: Stein Arne Bakken)

Det ble foretatt 27 prosent flere skifter av strømleverandør blant husholdningene i fjerde kvartal 2015, enn i tilsvarende kvartal året før, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. For hele 2015 var bytteprosenten på 13,7 prosent, en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014.

Kilde: NVE

Den nedadgående bytteaktiviteten blant husholdninger i det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet ble dermed reversert i fjerde kvartal 2015. Antall leverandørskifter i fjorårets siste kvartal var 108 000. Dette er 27 prosent flere leverandørskifter enn på samme tid i fjor, viser NVEs beregninger. Blant næringskundene var det 17 prosent flere leverandørskifter.

Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var lavere i fjerde kvartal 2015, enn i tilsvarende kvartal året før. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt 11 prosent billigere og spotprisavtaler var i gjennomsnitt 28 prosent rimeligere.

I fjerde kvartal 2015 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder innen hvert nettområde, 72 prosent. Dette er uendret fra forrige kvartal. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,2% av strømkundene.