Energirelaterte studier er blitt mer populært. Det vil bransjen nyte godt av i årene som kommer.(Illustrasjonsfoto: Øyvind Buljo/NTNU)

NTNU i Trondheim har fått nærmere 40 prosent flere søkere i år til elektroingeniørutdanningen. Ved Norsk Vannkraftsenter øker antallet masterstudenter.

 

I år har 213 søkt om opptak ved ingeniør elektro på NTNU. I fjor var søkertallet 155, opplyser opptakskontoret ved NTNU.

Etter det første året med generell utdanning til elektroingeniør velger mange av studentene fordypning innen fornybar energi. De 213 søkerne konkurrerer om 122 studieplasser.

Også høgskolene           

Høgskolene i Ålesund og på Gjøvik, som nylig ble fusjonert med NTNU, har også fått flere søkere til sine ingeniørutdanningen innen elektro. I Ålesund har søkningen til elkraft blitt doblet siden 2015, fra 6 til 12 søkere.  

Til bachelorstudiet i ingeniørfag elektro på Gjøvik har antallet søkere økt fra 27 til 45, en vekst på 66,7 prosent, mens elektro har en nedgang 29 til 24 søkere

Resultat av satsing

Ved Norsk Vannkraftsenter har 44 studenter meldt seg på mastergradsstudiet, opplyser daglig leder Hege Brende til energibransjen.no. I fjor var tallet 41. Vannkraftsenteret har også et høyt antall ph.d- og post.doc-stipendiater, til sammen 24.

– Vi er kjempefornøyd. Nå ser vi resultatet av satsingen på å bygge opp Norsk Vannkraftsenter og av ressursene vi er blitt tilført, sier Brende.

Tilfreds rektor

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU slår i en pressemelding fast at NTNU er blitt mer populær enn noensinne. – Teknologiutdanningen ved NTNU er styrket samlet sett og øker mer enn nasjonalt, sier Bovim.

En tendens er en dreining fra femårig sivilingeniør- til treårige ingeniørutdanninger. Søkertallet til petroleumsfag har gått ned, mens blant annet nanoteknologi og kommunikasjonsteknologi er i vekst.