Olje- og energiminister Tord Lien hadde lite nytt å komme med på Vinterkonferansen i København. (Foto: OED)

Det er store muligheter for å etablere mange lønnsomme arbeidsplasser ved å utnytte våre våre naturressurser gjennom utbygging av fornybar energi. Vannkraften skal også sikre vår velferd i fremtiden.

Dette skal vi skissere i energimeldingen, som er rett om hjørnet, fremholdt olje- energiminister Tord Lien (Fr. P) under Vinterkonferansen som Energi Norge arrangerer i København denne uken. Konferansen samler i alt 350 deltakere, mange fra toppledelsen i energiselskapene.

– Vannkraften gir oss unike muligheter sammenlignet med mange andre land, understreket Lien, som viste til at vannkraftens spesielle evne til å respondere på signaler i kraftmarkedet sammenlignet med uregulert kraft fra sol og vind.

Statsråden var for øvrig lite konkret når det gjelder innholdet i energimeldingen, men varslet at fokuset på markedsløsninger vil ha en fremtredende plass. – Vi kan ikke finansiere velferdsstaten med subsidier, sa Lien, med henvisning til at mye  fornybar energi Europa er bygd ut med statlig støtte.Men vel så viktig som å legge til rette før økt produksjon av fornybar kraft, er det at vi har bygd ut et godt strømnett, fremholdt Lien. Det vil kreve nettforetak med høy kompetanse, økonomisk bærekraft og effektiv drift.

Lien trakk frem at det skjer store investeringer i sentralnettet, og han viste til at regjeringen går inn for at andre enn Statnett skal kunne bygge utenlandsforbindelser.  

Han uttrykte tilfredshet at forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille var gått gjennom i Stortinget. Nettselskapene har fått forholdsvis lang tid til en slik omstilling, men statsråden advarte mot å tro at det hele ”vil gå over” og at nettselskap kan vente med å gjøre noe i håp om et regjeringsskifte i 2017. Lien så det som usannsynlig at Arbeiderpartiet vil gjøre om på vedtaket.