Ved årsskiftet gikk tidsfristen for å bygge ned eller bakkestyre trafoarrangementer i mast ut. Fortsatt er det på landsbasis grunn til å tro at det gjenstår et hundretalls anlegg. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Ved årsskiftet skulle alle trafoarrangementer i mast vært nedbygget til bakkenivå eller utstyrt med styring fra bakken. Mye tyder på at dette ikke er fullført og at det kan gjenstå et hundretalls anlegg.

DSB kan ikke bekrefte at dette er tilfelle. Rapportene fra det ytre tilsynsapparatet foreligger fortsatt ikke. Kilder som undertegnede har vært i kontakt med mener at flesteparten av landets 144 nettselskaper kom i mål til fastsatt tidsfrist, men at noen fortsatt holder på med aktiviteter knyttet til nedbygging eller omlegging til bakkestyring. På landsbasis kan det dreie seg om et hundretalls anlegg.

Da kravet om nedbygging eller bakkestyring kom i 2006 ble omfanget beregnet til mellom 25 000 og 30 000 anlegg. I løpet av de ti årene som er gått siden den gang er det gjort en betydelig innsats mot utløpet av fristen ved årsskiftet 2015/2016. Leverandører til denne delen av markedet bekrefter et skikkelig «rush» mot slutten av fjoråret.

Hva som kommer til å skje med de som går på akkord med tidsfristen er klart. DSB har vært tydelig på at det ikke vil bli gitt dispensasjoner, og at de som ikke innfrir kan vente seg skarpe reaksjoner.