Flakkende Nordlys over en av kraftmastene i Troms Kraft Nett. Nå skal selskapet investere 1,6 milliarder kroner i oppgradering og fornyelse av strømnettet. (Foto: Troms Kraft)

Troms Kraft Nett åpner lommeboken for fornyelse og oppgraderinger i strømnettet. De nærmeste årene fremover skal det investeres 1,6 milliarder kroner.

Deler av dette er høyst påkrevet, forteller Erling Dalberg, fersk adm.direktør i Troms Kraft Nett. Bakteppet er at Troms Kraft-konsernet sliter med en anstrengt økonomi, blant annet ettervirkningene av et hardt tilbakeslag på satsing i Sverige. Med en egenkapital på rundt en milliard kroner og rundt fire milliarder kroner i gjeld er det økonomiske handlingsrommet begrenset.

Vi går imidlertid til oppgaven med friskt mot, fortsetter Dalberg. – Betydelige deler av strømnettet ble bygget på 1950-60 tallet, og det er absolutt behov for modernisering og forsterkning. Med et forbruksmønster i endring er det dessuten påkrevet at infrastrukturen dimensjoneres for en mer krevende fremtid.

Dalberg henviser blant annet til en markant økning av effektpådraget i strømnettet. Virkningene av tilgangen på nye, fornybare energikilder har ikke dempet behovet for økt nettkapasitet. I januar ble effektpådraget i forsyningsområdet til Troms Kraft Nett målt til i overkant av 500 MW. Dette er rundt 40 MW mer enn den tidligere rekorden.

I de mange prosjektene som venter gjelder det å holde tungen rett i munnen. Det er en absolutt forutsetning at oppgavene gjennomføres til rett tid og innen avtalte budsjetter. Vi må være dyktige på formålstjenlige løsninger, blant annet ved å utfordre aktørene i leverandørmarkedet, avslutter Erling Dalberg. (Les mer i nr.3-16 av fagbladet Energiteknikk som nå er under distribusjon)