Strømproduksjonen fra Scatec Solars solkraftverk i Sør-Afrika. (Foto: Scatec Solar)

CO2-utslippene reduseres med 330 000 tonn fram til 2020 når Klima- og miljødepartementet nå kjøper FN-sertifiserte klimakvoter fra tre solkraftverk under utvikling i Vest-Afrika.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Den nye avtalen viser at FN-sertifiserte utslipp kan stimulere investeringer i solenergi i utviklingsland.

– Klimakvoter sikrer at bærekraftige prosjekter gjennomføres med lavest mulig risiko. Dette bidrar til vekst for solenergi i utviklingsland, som igjen muliggjør bedre og mer stabil energiforsyning og lavere utslipp av klimagasser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Selgeren er Scatec Solar ASA, som utvikler, bygger, eier og driver solkraftverk basert på solcelleteknologi i framvoksende markeder. De har prosjekter som møter kriteriene for bærekraft i henhold til FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM).

Reduserte klimautslipp

Norges avtale for de sertifiserte utslippsreduksjonene dekker perioden inntil 2020, med en mulighet for å forlenge kontrakten utover dette.

– De tre første prosjektene i avtalen dekker Mali, Burkina Faso og Ghana i Vest-Afrika. Denne regionen sliter med stor energimangel, store befolkningsgrupper uten tilgang til elektrisitet, avhengighet av fossil energi og høye energikostnader, sier Vidar Helgesen.

Total estimert reduksjon av CO2 for Mali, Burkina Faso og Ghana for perioden fram til 2020, er cirka 330 000 tonn.