I Bærum medvirker Asplan Viak til å koble miljøvennlig energiproduksjon i det rehabiliterte kontorbygget Powerhouse Kjørbo med tilknyttet produksjon av hydrogen. (Fotomontasje: Tellef Dannevig / Aksel Warhuus - Asplan Viak)

Asplan Viak og Uno-X Hydrogen, et felleseid selskap mellom Uno-X og NEL, har inngått en avtale om å bygge en hydrogenstasjon tilknyttet Kjørboparken i Sandvika i Bærum. Kun to år etter at Powerhouse sto ferdig som verdens første rehabiliterte plusshus, baner suksessprosjektet vei for nok et grensesprengende miljøprosjekt. Hydrogenstasjonen kan bli den første i verden som produserer hydrogen fra et energipositivt bygg.

Kilde: Asplan Viak

– At overskuddsenergi fra et kontorbygg kan brukes til hydrogenproduksjon er rimelig nyskapende i seg selv.  Når dette igjen brukes til å tanke opp biler, hvis eneste utslipp er vann, nærmer vi oss en banebryter for det grønne skiftet innenfor transportsektoren sier adm. dir. Øyvind Mork i Asplan Viak. 

En av produksjonsmetodene for hydrogen er elektrolyse av vann, en prosess som bare krever vann og strøm, og det er det som nå vil gjøres ved hjelp av solenergiproduksjon på et tak i Sandvika. Powerhouse Kjørbo var ferdig rehabilitert våren 2014. Asplan Viak var engasjert som rådgiver for flere tekniske fag under prosjektet og har siden vært leietaker. Entra Eiendom er utleier.

– Uno-X ønsker å ta ansvar for innføring av Hydrogen som et godt alternativ og å investere vår andel for å skape en større endring i transportsektoren i årene som kommer. Vi vil gjerne fortsette samarbeidet med offentlige myndigheter, høykompetansemiljøer og lokale entusiaster slik at vi kan demonstrere denne teknologien for et større marked. – sier Daglig leder i Uno-X Hydrogen Roger Hertzenberg.

– Bakgrunnen for etableringen av Uno-X Hydrogen er at flere av verdens ledende bilprodusenter nå introduserer hydrogenbiler i markedet. Bærum er allerede en foregangskommune innen elbiler, og kan med dette også bli en foregangskommune for bruk av hydrogen til transportformål. Hydrogenstasjonen på Kjørbo er virkelig enestående i verdenssammenheng –  sier direktør Bjørn Simonsen i NEL ASA.

En hydrogenbil er en el-bil som har en hydrogentank i stedet for batteri. Bilene har lang rekkevidde, og fyllingen skjer meget raskt. Det eneste utslippet er vann. Stasjonen ved Powerhouse Kjørbo i Sandvika skal stå klar allerede høsten 2016.