På Vinterkonferansen til Energi Norge i København sist uke gikk tidligere klimakommisær i EU, Connie Hedegaard, hardt ut mot høye fornybarskatter. (Foto: Folketinget)

Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær og nå medlem av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, gikk hardt ut mot høye fornybarskatter under Vinterkonferansen til Energi Norge i København.

Kilde: Energi Norge

– I det 21. århundre må det være innlysende at ingen fornybar energikilde skal kunne skattlegges hardere enn fossile energikilder. Det må være et prinsipp vi kan enes om nå etter Paris-avtalen, sa Hedegaard, til applaus fra salen.

Stortinget har de senere årene skjerpet beskatningen av vannkraft i flere omganger. Skattetrykket er opprettholdt til tross for at kraftprisene de senere årene er halvert og den såkalte superprofitten har forduftet.

– Lønnsomheten i vannkraft er redusert med to tredeler på fem år. Dette rammer mulighetene til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, sa administrerende direktør Oluf Ulseth under sitt innlegg på konferansen fredag.

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Finans Norge utgjør ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som er oppnevnt av den norske regjeringen. Skattlegging av fornybar energi er noe av det de vil se nærmere på.

– Mange av deres vannkraftanlegg er gamle. Det kreves kapital for å få investeringer på plass. Hvordan kan vi koble lavere skatt med investeringer? Kreutzer og jeg vil gjerne ha innspill om dette, sa Hedegaard til forsamlingen.

Hun roste Norge for den offensive elektrifiseringen av bilparken, men etterlyste samtidig mer industriell innovasjon som kan øke landets konkurransekraft på eksportmarkedet.