Det har vært spennende og utfordrende for oss å gjennomføre en så krevende oppdeling av kundedatabasen i Eidsiva Energi, forteller adm.direktør Anders H.Lier i Enoro. (Foto: Enoro)

Enoro har gjennomført en oppdeling av Eidsiva Energis kundesystem, ElWin. Det som før var et felles system for Eidsiva Marked og Eidsiva Nett har nå blitt delt inn i to separate kundedatabaser. Bakgrunnen for å gjennomføre splittingen av felles kundedatabase var NVEs krav om systemmessig og funksjonelt skille. Eidsiva ønsket også å gjennomføre delingen før innføring av Elhub i 2017 (en sentral datahub for hele kraftbransjen i Norge) og innføringen av automatiserte strømmålere.

Kilde: Enoro

 “Alle nettselskap må gjennomføre en oppdeling av kundesystemet innen 2019. Vår kompetanse og innsikt gjorde det mulig å gjennomføre jobben, som var en de første i sitt slag. Det har vært spennende for oss å gjennomføre en slik komplisert oppdeling, og vi er stolte av å levere både på tid og budsjett. Enoro har også implementert en fremtidsrettet bransjeløsning for gjennomfakturering slik at kunden får én komplett faktura uansett kraftleverandør,” sier Anders H. Lier, Administrerende Direktør, Enoro.

Løsningen gjør det mulig for markedsselskaper som tidligere ikke hadde samfakturering, å presentere en felles faktura til sluttkunden. Fellesfakturaen inneholder både nettleie fra nettselskapet og strøm fra markedsselskapet, i tillegg til andre produkter som kraftleverandøren eventuelt tilbyr.

 “29. februar 2016 var oppdelingen gjennomført og vi kunne gå i skarp drift med to databaser. Eidsiva er stolt av å være ett av de få selskapene i Norge som har gjennomført en slik omfattende endring,” sier Arne Hovde, leder for avdeling Kunde i Eidsiva Nett. “For nettvirksomheten var det viktig å gjennomføre en oppdeling i forkant av store kommende prosjekter som innføring av AMS og Elhub,” sier John Marius Lynne, direktør for Eidsiva Nett.

 “Eidsiva Marked kan nå i større grad utvikle egen kundebase som vil øke selskapets konkurransekraft i et sluttbrukermarked,” sier Maren Kyllingstad, direktør for Eidsiva Marked.

Innen 01.01.2019 må alle nett- og markedsselskap i Norge dele funksjonalitet og systemer for å oppfylle kravet om nøytralitet. Forutsetningene for kravet er å sikre et effektivt kraftmarked der eiermessig integrasjon med kraftleverandører ikke skal påvirke konkurranseforholdene mellom leverandørene. I tillegg skal det sikre konkurransekraft gjennom effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifte, måling og avregning. Dette krever et tydelig systemmessig skille, som blant annet innebærer at felles kundedatabaser må splittes.