Nå, 20 år siden det ble oppdaget at laksen i Lærdalselva var smittet av lakseparasitten gyrodactylus salaris, stiger optimismen på vegne av lærdalslaksen. Østfold Energi eier Ljøsne klekkeri, som har en kapasitet på en million yngel og hvert år leverer 14 950 settefisk til Lærdalselva.

Kilde: Østfold Energi

For å få bukt med lakseparasitten, bestemte Direktoratet for naturforvaltning at all laksen skulle drepes med giften rotenon i 1997. Resultatet ble 10 tonn død fisk. Siden den gang har det blitt gjennomført gjentatte behandlinger av vassdraget og nå er det nesten fire år siden det sist ble påvist gyrosmitte i elva.

– Det er Lærdal elveeigarlag, Lærdal kommune og Østfold Energi som har finansiert arbeidet med å bygge opp igjen bestanden av lærdalslaksen. Ti år etter at parasitten ble behandlet første gang, ble det i 2007 satt ut yngel i elva fra vårt eget klekkeri, Ljøsne klekkeri. I tillegg ble det plantet ut øyerogn fra Genbanken i Haukvik. I etterkant ble det igjen oppdaget lakseparasitt i elven, og det tok dermed seks nye år før det igjen ble satt ut yngel og øyerogn i 2013, forteller kraftverksjef i Borgund, Bjørn Røvik.