småkraftverk
Arkivfoto: Stein Arne Bakken

Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå tatt sikkerhetskurs for å etterleve forskriftens krav om opplæring.

Tekst: Sigurd Aarvig

Også småkraftverk kan få besøk av kontrollører fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ett av punktene på deres sjekkliste er om alle som går vakt på små kraftverk, har gjennomgått instruert opplæring.

Småkraftforeninga har sett behovet for slik opplæring og begynte i fjor å holde såkalte FSE-kurs. FSE er et akronym for «forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Kursene ble raskt populære.

Basiskunnskap

Det første FSE-kurset ble holdt under Småkraftdagene 2015. I alt er nå 14 kurs gjennomført på ulike steder fra Trøndelag og sørover, med 15–20 deltakere på hvert, forteller prosjektleder Terje Engvik i Småkraftforeninga.

– Mange som går vakter i småkraftverk, mangler elektrofaglig bakgrunn. FSE-kurset skal gi deltakerne den basiskunnskap som er viktig for å håndtere elsikkerhetsrisiko når de går vakter i småkraftverk, sier Engvik til Energiteknikk.

Til nå har personell fra ca. 120 kraftverk gjennomgått kurset. Det betyr at fortsatt vil mange ha behov for å få denne sikkerhetsopplæringen.

I samarbeid med DSB

Småkraftforeninga har samarbeidet med DSB i arbeidet med å presentere et kurstilbud til medlemmene, og samarbeidet med DSB fungerer godt, forteller Engvik.

Forskriftens paragraf 7 krever at det skal være et system for overordnet planlegging i enhver virksomhet som har med arbeid og drift av elektriske anlegg å gjøre. De som eier og driver småkraftverk, må sørge for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at personellet har fått nødvendig opplæring om faren ved drift og betjening av anlegget.

Tar tre timer

FSE-kurset tar ikke lang tid, bare tre timer, men med reisetid til og fra går det raskt en halv eller hel dag til opplæringen. Dette setter naturlig nok begrensninger i en travel hverdag. Småkraftforeninga har derfor hatt som mål å holde kursene så nært kraftverkene som mulig. Siden tettheten av småkraftverk er størst i vestlandsfylkene, har de fleste kursene vært holdt her.

Neste FSE-kurset skal etter planen holdes før sommeren, og en ny kursserie planlegges til høsten.

Må gjentas hvert år

Ifølge regelverket skal det gis årlig opplæring av instruert personell. Småkraftforeninga ønsker å diskutere dette kravet med DSB.

– På grunn av småkraftnæringens spesielle karakter og fordi det skjer få vesentlige forandringer fra år til år i et kraftverk som allerede er i drift, er vi i dialog med direktoratet om nødvendigheten av årlig oppdatering, sier Terje Engvik.