Ny fornybar kraft lar vente på seg. Ved utgangen av første kvartal 2016 er tillatelse gitt til 18 TWh som ikke er bygget eller satt i drift. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,5 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 25 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverkverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.

Kilde: NVE

Samlet årsproduksjon fra vannkraftprosjektene som fikk endelig konsesjon i 1. kvartal, er på 366 GWh. Det største enkeltprosjektet som fikk konsesjon er Sauland kraftstasjon med en årsproduksjon på 190 GWh. Øvrige prosjekter består av 22 små vannkraftverk og to opprustings- og utvidelsesprosjekter. Økningen i vindkraft kommer fra endelig konsesjon til Moldalsknuten vindkraftverk med en planlagt årsproduksjon på 90 GWh.

Ved utgangen av 1. kvartal var 2,4 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Dette er ny vannkraftproduksjon, som fordeler seg om lag likt mellom opprustings- og utvidelsesprosjekter, og nye vannkraftverk. Det er nå 18 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

To små vannkraftverk er registrert satt i drift i 1. kvartal.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal 2016 godkjent 133 nye anlegg, fordelt på 131 vannkraftverk og to vindkraft, med en samlet årsproduksjon på 1,9 TWh. Sammenlagt er det godkjent 4,8 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader innenfor utvidet overgangsordning for elsertifikater. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. I 1. kvartal 2016 var det godkjent totalt 2,4 TWh i den norske overgangsordningen.