Nå gjør BKK klar til å legge ut verdens lengste og dypeste sjøkabel i Hjeltefjorden, et strekk på 22,6 kilometer. Skipet på bildet, Nexans-eide «Skagerak», er sentralt i leggeprosessen. (Foto: Nexans)

For to år siden inngikk BKK Nett kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel. 19. april starter arbeidet med legging av kabelen i Hjeltefjorden.

Kilde: BKK

Den 31,6 kilometer lange PEX sjøkabelen vil krysse Hjeltefjorden og Lurefjorden i Hordaland, og blir en sentral del av den nye kraftledningen som bygges fra Kollsnes til Mongstad. Sjøkabelen vil på det dypeste ligge på 390 meter i Hjeltefjorden.

PEX-isolasjon har de senere årene tatt mer og mer over for oljetrykkskabler når det bygges kabelanlegg på høye spenningsnivå. Kablene er lettere å installere og utgjør ingen utslippsfare i driftsperioden slik eldre oljekabler gjør. Fram til nå er det bare to tilsvarende sjøkabelanlegg i verden som har benyttet denne type teknologi for så høy spenning som 420 kV. Den lengste til nå ligger i ytre Oslofjord og er på 13,7 km.

BKK legger nå en PEX kabel i Hjeltefjorden på 22,6 kilometer, og en i Lurefjorden på 9 kilometer, totalt ca. 31,6 kilometer.

Skreddersydd sjøkabel
Nexans har, i samarbeid med BKK Nett, skreddersydd sjøkablene som blir verdens lengste og dypeste 420 kV XLPE kabelanlegg.

Det er Nexans eget kabelleggingsskip C/S Nexans Skagerrak skal legger kablene i fjorden.

Sammen med den planlagte kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Modalen danner ledningen fra Kollsnes til Mongstad en ytre ring som vil bidra til å trygge forsyningen til innbyggere, næringsliv og industri i og rundt Bergen. Ringen vil også gi plass til ny kraftproduksjon som det i dag ikke er kapasitet til i nettet.

Den nye kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes er planlagt i  drift ved utgangen av 2016.
 

Fakta om sjøkabelen:

  • Type: TKZA 1×1200 mm2
  • Spenningsnivå: 420 kV
  • Overføringsevne: 1500 A
  • Leder: 1200 mm2 CU
  • Isolasjon: PEX
  • Armering: 2600 mm2 CU
  • Diameter: 150 mm
  • Vekt: 62 kg/m
  • Største dyp i Lurefjorden: ca. 200 m
  • Største dyp i Hjeltefjorden: ca. 390 m. Til sammenligning er høyden på Lyderhorn fjellet i Bergen 396 m.o.h.