NTE leverer et sterkt resultat i et krevende 2015-marked, her illustrert med fremtiden i unge Erik Dahl Krøke. (Foto: NTE)

NTE-konsernet (Nord-Trøndelag Everk) leverte for 2015 et driftsresultat på 580 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 133 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2014, men justert for lave pensjonskostnader i 2014 og nye regnskapsføringsprinsipper ble resultatet 20 millioner kroner bedre enn året før. NTE betalte for 2015 hele 75 % skatt på sin produksjon av fornybar energi.

Kilde: NTE

– I et krevende marked er jeg fornøyd med at konsernet leverer et tilfredsstillende resultat, sier konsernsjef Christian Stav. –Både energi-, nett- og markedsvirksomheten bidrar betydelig til det økonomiske resultatet. Likevel er det ikke til å komme forbi at også 2015-resultatet preges av lav kraftpris. God prissikring og høy fornybarproduksjon kompenserer for de lave prisene. Vi forventer likevel fall i inntektene fra energiproduksjon de nærmeste årene, fortsetter Stav. Framtidsutsiktene er krevende og innebærer at vi fortsatt vil jobbe hardt med å forbedre drifta i hele konsernet, fortsetter Stav.

Med lav kraftpris og høy skatt, frykter Stav at det grønne skiftet skattes i hjel: – Vi betaler i 2015 hele 75 prosent i skatt på vår produksjon av grønn og fornybar energi. Konsernet som helhet betaler 248 millioner kroner i skatt på vårt resultat for 2015, sier konsernsjefen og peker på at det er et paradoks at grønn energi beskattes hardere enn energi fra fossile kilder. – Jeg forventer at stortingets arbeid med ny skattereform innebærer vedtak som gjør det grønne skiftet også økonomisk mulig, sier Stav.

NTE fortsatte i 2015 veksten i antall kunder: – For et kundenært energiselskap som NTE, er det gledelig at våre markedsandeler både på kraft og bredbånd øker, sier Stav.

Utbyttemodellen innebærer at eieren, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, får utbetalt 167 mill. kroner. Eieren vedtok en ny utbyttemodell mars 2016. Den nye modellen innebærer at 1,8 mrd. av det ansvarlige lånet konverters tilbake til egenkapital hos NTE.

NTEs samfunnsbidrag var i fjor på om lag 500 millioner kroner. I dette ligger utbytte og rente på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og andre skatter og avgifter til kommuner, fylke og stat. I følge samfunnsregnskapet for NTE-konsernet, utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling, ga NTEs virksomhet i 2015 grunnlag for 2 100 arbeidsplasser, knapt 700 i egen virksomhet og 1 400 utenfor bedriften.

Nøkkeltall NTE Holding konsern (mill. kr.): 

 

2015

2014

Omsetning

2 551

2 573

Driftsresultat

580

750

Resultat før skatt

380

507

Skattekostnad

248

201

Årsresultat

133

306

Totalkapital

8 044

8 187

Egenkapital

2 423

1 993

Kraftproduksjon (GWh)

4 375

3 578

Oppnådd kraftpris (øre/kWh)

24,2

30,2