Norconsults konsernledelse 2016. Fv: Ola Norderhaug (konserndirektør for International), Christian B. Nilsen (konserndirektør Økonomi/ CFO), Fride Andrea Hærem (konserndirektør Stab), Per Kristian Jacobsen (konsernsjef), Janicke P. Garmann (konserndirektør for regionene i Norge), Bård S. Hernes (konserndirektør for hovedkontoret i Sandvika) og Egil Gossé (konserndirektør for Skandinavia).(Foto: Norconsult)

Norconsult etablerer ny konsernledelse. – Endringene skal bidra til at vi raskere når våre strategiske mål om økt konkurransekraft og fortsatt lønnsom vekst, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Kilde: Norconsult

Ny konsernledelse trer i kraft 1. mai. Konsernledelsen vil bestå av personer med bred kompetanse og erfaring, og som kjenner selskapets virksomhet og kultur godt. Konsernledelsen vil bestå av:

• Bård S. Hernes blir ny konserndirektør for hovedkontoret i Sandvika. Han kommer fra stillingen som direktør for Divisjon Informasjonsteknologi. Hernes har arbeidet i Norconsult siden 1985 og har hatt mange ulike roller i konsernet. De siste 15 årene har han vært administrerende direktør i datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer.

• Janicke P. Garmann blir ny konserndirektør for regionene i Norge. Garmann har vært i Norconsult i 12 år, og kommer fra stillingen som direktør for Divisjon Miljø og Sikkerhet og Region Sør-Øst. Garmann har tidligere vært administrerende direktør i Stiftelsen Miljømerking, og har erfaring fra blant annet Hjellnes COWI og Fylkesmannen i Hordaland.

• Egil Gossé blir ny konserndirektør for Skandinavia (virksomheten i Sverige og Danmark, samt Technogarden). Han kommer fra stillingen som direktør for Divisjon Tekniske Systemer, Region Midt og Danmark. Gossé har arbeidet i konsernet siden 1987, og har erfaring både fra internasjonalt prosjekt- og salgsarbeid, samt nasjonale prosjekter innen de fleste av firmaets markedsområder.

• Ola Norderhaug blir konserndirektør for International. Han kommer fra stillingen som direktør for divisjon International. Norderhaug har arbeidet i Norconsult siden 1992. Tidligere har han blant annet jobbet i Elteco og ABB.

• Fride Andrea Hærem blir konserndirektør Stab. Hun kommer fra stillingen som direktør for HR, Marked og IT. Hærem har tidligere vært HR-direktør i Posten, organisasjonsdirektør i Cermaq, og hatt ulike økonomi- og finansroller blant annet i Statkraft, Statkorn, Dyno Industrier og Aker.

• Christian B. Nilsen fortsetter i stillingen som konserndirektør Økonomi/ CFO. Nilsen har tidligere vært CFO i Nord Pool AS, hatt ulike økonomidirektør stillinger internasjonalt i Alstom gruppen og har også erfaring fra ABB.