– NVE ser alvorlig på det som er avdekket av DSB på Nore 1 kraftverk, og vi burde blitt informert om denne tilsynsrapporten, sier sjefingeniør Helge Ulsberg i NVE.

NVE, som forvalter regelverket for kraftberedskap og strømforsyning her i landet, visste ikke at DSB hadde avdekket alvorlig svikt i det gamle kabelanlegget på Nore I som gjør at det store kraftverket til Statkraft kan havarere når som helst.

Tilsynet ved Nore 1 ble gjennomført i september i fjor, og rapporten fra tilsynet forelå i november. DSB oppdaget at de 88 år gamle oljeisolerte kablene fra de åtte generatorene var i dårlig forfatning. På grunn av oljelekkasjer har kablene så svekket isolasjonsevne at det er stor sannsynlighet for at det kan skje elektrisk overslag med påfølgende brann og eksplosjon i anlegget.

NVE ble kjent med forholdet først etter at tilsynsrapporten ble omtalt  i februar gjennom nettavisen energibransjen.no og i fagbladet Energiteknikk i mars.

– Vi har ikke mottatt noen beskjed fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, om denne alvorlige rapporten. Det hadde ikke vært unaturlig om vi var blitt orientert, sier sjefingeniør Helge Ulsberg fra beredskapsseksjonen i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ulsberg legger til at det ifølge samarbeidsavtalen mellom de to tilsynsorganene skal være utveksling av informasjon i alvorlige saker, men at dette åpenbart har sviktet i dette tilfellet.

DSB tok ikke kontakt

Regionsjef Arild Hammer ved DSB Region-Øst-Norge, som gjennomførte tilsynet ved det Statkraft-eide kraftverket, bekrefter at det ikke ble gjort noen henvendelse til NVE i denne saken.

De to direktoratene, som ligger under hvert sitt departement, skal begge føre tilsyn med energiselskapene. For DSB er tilsynet hjemlet i tilsynsloven, i denne sammenhengen i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg. NVE forvalter de to forskriftene under energiloven, beredskapsforskriften og energilovforskriften. Den siste har et eget kapittel om elektriske anlegg som inneholder krav til drift, vedlikehold og modernisering. Konsesjonæren plikter å holde anleggene i tilfredsstillende driftssikker stand.

Ingen faste rutiner

Regionsjef Hammer viser til at det ikke finnes egne rutiner mellom de to tilsynsorganene om å rapportere løpende om tilsynsbesøk, men at NVE har tilgang til DSBs rapporter dersom de skulle ønske å se disse. Ifølge Hammer har de ikke fått noen henvendelse fra NVE med ønske om å få innsyn i den konkrete tilsynssaken om Nore 1 etter at rapporten ble kjent gjennom media.