I årene som kommer vil det bli gjennomført omfattende endringer av reguleringen i energimarkedene, fremgår det av et internasjonalt fagseminar som Energi Norge har vært vertskap for. (Illustrasjonsfoto: EB)

Nærmere hundre representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var tirsdag 26. april samlet til det årlige juridiske seminaret om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av energiunionen.

Kilde: Energi Norge

Kompetansefordeling mellom EU og medlemslandene samt forholdet mellom statsstøtte, indre marked og konkurranse sto sentralt. 

Et viktig budskap var at det vil skje omfattende endringer av reguleringen av markedene i årene som kommer, og at omleggingen av statsstøtte til fornybar energi samt reguleringen av kapasitetsmarkeder vil bety mye for Norge. Norsk vannkraft er spesielt verdifull som ren balansekraft i Nordsjøregionen hvis de politiske rammevilkårene for markedet legger til rette for det.

Energi Norge var vertskap for fagseminaret i samarbeid med juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiO Energi.

– Et viktig gjennomgangstema var at omfanget av regelverket er utfordrende å holde tritt med og at utviklingen av et velfungerende marked EUs energiunion blir krevende når medlemslandene velger så ulike tilnærminger til energispørsmål for perioden mellom 2020 og 2030, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge Knut Kroepelien.

Avdelingsdirektør Johan Vetlesen fra Olje- og energidepartementet (OED) innledet om status for politikk og regelverksutvikling med henblikk på EØS-avtalen. Deretter gikk forskerne Angus Johnston fra Oxford University og Catherine Banet fra Universitetet i Oslo inn i kompetanse på energiområdet etter Lisboa-traktaten artikkel 194, og rettslige spørsmål i skjæringspunktet mellom fri varebevegelse og nasjonale kapasitetsmarkeder. I tillegg belyste Leigh Hancher fra advokatfirmaet Allen & Overy praktiseringen av de nye statsstøtteretningslinjene på energiområdet.