Med FoU-prosjektet MonitorX utvikles et verktøy som skal overvåke tilstand, og varsle om feil og behov for vedlikehold i vannkraftanlegg. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskap. Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.

Kilde: Energi Norge

Forskningsprosjektet MonitorX, som er støttet av Norges forskningsråd, avholdt torsdag 14. april sitt andre styringsgruppemøte etter prosjektoppstart i juli 2015. De fleste partnerne i prosjektet var representert, noe som understøtter interessen kraftbransjen viser for å utvikle fremtidens løsning for å redusere vedlikeholdskostnader og forhindre havarier.  

Big data og kunstig intelligens skal avsløre feil
Fra bransjen er 11 norske og flere svenske kraftselskaper med som partnere, samt to leverandører. Prosjektet er nå i en fase hvor det besluttes hvilke vannkraftanlegg som skal benyttes som testcase for å hente inn driftsdata fra ulike komponenter.

– Med disse dataene skal vi utvikle algoritmer som kan avsløre tilstand til komponentene samt varsle om potensielle feil og behov for vedlikehold, sier prosjektleder for MonitorX i SINTEF Energi, Thomas Welte. 

Nøkkelen ligger i å ta i bruk konsepter og teknikker som for eksempel Big Data, prediktive analysemetoder og intelligente og selvlærende modeller som gjør dette til et svært spennende prosjekt. Skattejakten på den perfekte algoritmen er i gang.

SINTEF Energi er ansvarlig for FoU-arbeidet i prosjektet. Thomas Welte koordinerer egne ressurser sammen med professor Kesheng Wang fra NTNU, ekspert på området datamodellering og mønstergjenkjenning, samt professor Miguel Ángel Sanz Bobi fra det spanske universitet Universidad Ponteficia Comillas. Han har mange tiår med erfaring fra intelligent tilstandsovervåking og dataanalyse.

Hvilke komponenter skal vi overvåke?
Alle kraftselskapene som er med i prosjektet deler samme utfordringer med vannkraftanlegg og komponenter av ulik alder og i ulik teknisk tilstand. Diskusjonene rundt hvilke komponenter som er viktigst å overvåke har derfor vært en av hovedtemaene på denne samlingen.  

Havari av sentrale og kostbare komponenter i vannkraftanlegg som for eksempel turbin eller generator har store konsekvenser i form av utbedringskostnader og produksjonstap.

Sparer unødvendige inspeksjoner
Tilstandsovervåking kan gir stor nytteverdi ved at tidlig varsling gir bedriften mulighet tilmålrettete og forbyggende vedlikeholdstiltak slik at en kan unngå feil og havarier. Ut over dette kan overvåking også spare kraftselskapene for unødvendige tilstandskontroller og inspeksjoner fordi de kan få et bedre og kontinuerlig bilde av tilstanden til komponentene.

– At vi har engasjerte kraftselskaper med i prosjektet betyr at vi får gode muligheter for tilgang til data fra kontrollanlegget, og andre sensorer og måleinstrumenter installert i vannkraftanleggene. Dette er svært viktig for å teste algoritmene og vise nytteverdien, sier rådgiver vannkraftproduksjon Iren Aanonsen i Energi Norge.

Ved å ta i bruk nevnte konsepter og teknikker i kombinasjon med at store datamengder fra måle- og overvåkingsutstyr overføres, lagres og analyseres for å kunne ta beslutninger om vedlikehold og reinvesteringer er kraftselskapene på vei inn i den fjerde industrielle revolusjonen. Med dette tar selskapene i bruk Industri 4.0-konspetet avslutter Wang.