Pass på at du har garantibrev fra elektriker når du kjøper bolig. Mangel av samsvarserklæring på elektriske arbeider som er utført kan koste dyrt. (Illustrasjonsfoto: Caverion)

Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Men fordi hun ikke fikk med en samsvarserklæring fra selger, er det hun som sitter igjen med alt det økonomiske ansvaret.

Kilde: Elsikkerhetsportalen

Samsvarserklæring er en garanti på at den elektriske installasjonen er gjort riktig i henhold til regelverket. Mange huseiere er ikke klar over at man er lovpålagt å ha et såkalt samsvarserklæring ved kjøp og salg av bolig. Mangler du dette dokumentet, kan det koste deg dyrt.

Det fikk Margaret Briggs erfare da hun i fjor sommer kjøpte en enebolig i Vestfold. Kort tid etter kjøpet, oppdaget hun flere mangler ved det elektriske arbeidet i huset.

Tilsynsrapporten som NRK har fått innsyn i, peker på følgende feil ved det elektriske anlegge

 • Måleren i sikringsskapet var ikke plombert
  Sikringsskapet er ikke forskriftsmessig merket
  Stikkontakter mangler jordforbindelse
  Spotlight ligger inntil vegg i plastkasse
  Lysarrangement (15 cm over badekar) som ikke er vanntett
  Tilkobling til husets jordelektrode ikke funnet
  Takoppløft mot naboens hus og vinduer er ikke utført i branncellebegrensende materialer (En slik feil kan få stor betydning ved eventuell brann, skriver takstmannen i rapporten.)

– Fanget i en ond sirkel
Ifølge Briggs, opplyste selger under visningen at all nyere elektrisitetsarbeid i huset var utført av en profesjonell elektriker.

Men da hun spurte etter dokumentasjon, hadde verken megler eller selger samsvarserklæringen. Beskjeden hun fikk var at elektrikeren som utførte jobben er død, og at selger ikke vet hvilket selskap som utførte arbeidet.

Siden boligkjøpet i fjor sommer, har Briggs brukt utallige timer på korrespondanse med selger, megler, selgerens eierskifteforsikringsselskap og sin egen advokat. Hun sier hun føler seg fanget i en ond sirkel.

– Loven krever at jeg har en samsvarserklæring, men det er ingen installatør som er villig til å skrive ut en garanti på noe han ikke selv har gjort, sier en fortvilet Briggs.

Hun reagerer også på at kontrolløren fra El-tilsynet ikke krevde å se samsvarserklæringen da han var på tilsyn i huset.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke var så viktig, ettersom det var så mange som hadde mistet/rotet den bort. Hva er vitsen med å ha en lovforskrift som sier at man må ha en samsvarserklæring, dersom den ikke engang skal forevises ved offisielt tilsyn, spør Briggs.

Få som vet om dokumentasjonskravet
Forbrukerrådet får ikke så mange konkrete klager om manglende samsvarserklæring.

– Det er nok fordi det ikke er så mange som vet om at dette faktisk skal følge med salgsdokumentene, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet.

– Det er et veldig viktig dokument for både selger og kjøper. Elektrisk arbeid kan gi store konsekvenser, dersom det ikke er riktig utført. Så det er veldig viktig at vi ber om dokumentasjon fra elektriker, sier Flønes.
Flønes sier det er selgers ansvar å ha dokumentet tilgjengelig.

Mangler du dette og du skal selge boligen, bør du opplyse dette ved salg. Det er selgers ansvar å ha dokumentet tilgjengelig. Hvis man opplever at selger holder tilbake opplysninger om mangler ved leiligheten, må man klage, sier Flønes.

Mener selger var uærlig
Briggs mener hun kan bevise at selger har bevisst gitt feil opplysninger om det utførte arbeidet.

Selger, som ønsker å være anonym, er opprørt over å bli anklaget for løgn. Ifølge selgeren, fikk Briggs opplysninger på forhånd om at elektrikeren som satte opp et nytt sikringsskap i 2007, var død.

Briggs sier derimot til NRK at hun ikke fikk beskjed fra selger om at elektrikeren var død først etter at hun hadde kjøpt boligen.

– Jeg visste ikke at det manglet noen dokumenter, før forsikringsselskapet mitt tok kontakt i sommer. Jeg visste ikke engang hva en samsvarserklæring var, sier selgeren.

– Jeg tilbød meg å leie inn elektriker for å skaffe dokumentasjonen, men jeg fikk beskjed fra forsikringsselskapet mitt om at de skulle ta seg av saken. Jeg trodde saken var løst, ettersom jeg ikke har hørt noe om mer siden sommer, sier selger.

Selger mener at megleren burde ha hatt oversikten over alt papirarbeidet og informert om at det manglet papirer.

– Ikke meglers ansvar
Megleren som har solgt boligen til Briggs, ønsker ikke å uttale seg og henviser til fagansvarlig ved OBOS Eiendomsmeglere.

– Vurdering av elanlegg ligger ikke under meglers undersøkelsesplikt, opplyser Eirik Roberg, fagansvarlig ved OBOS Eiendomsmeglere, i en mail til NRK.

I skrivende stund har ikke NRK fått svar fra Roberg om det er vanlig at OBOS selger boliger/leiligheter uten samsvarserklæring.

Kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Svein Strømnes, mener ansvaret for å fremvise slik dokumentasjon ligger hos selger. Strømnes kjenner ikke til denne konkrete saken, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– En eiendomsmegler har ikke teknisk kompetanse til å vurdere det elektriske anlegget, og kan således ikke vurdere det. Megler plikter likevel å opplyse om det som han er bundet av i forholdt til eiendomsmeglingsloven, sier Strømnes.

– Det er opp til selger å opplyse om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget i boligen i egenerklæringen som følger ved salgsoppgaven. Det er også opp til selger å legge fram eventuell samsvarserklæring fra dette arbeidet, sier Strømnes.